Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Despre Noi  »  Rapoarte anuale
Rapoarte anuale
Raport Anual de activitate 2012

                

Centrul de Intervențe Timpurie „Voinicel”

 

 

 

Raport

 

 

anual de activitate

al Centrului de Intervenție Precoce ”Voinicel” pentru anul 2012

Chișinău 2012

 

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” este o organizaţie obştească, non profit, non guvernamentală, apolitică, constituită prin liberă manifestare a voinţei persoanelor asociate, care a  fost creată în anul 2003 cu suportul AHEAD - Moldova din Norvegia cu următorul scop: ajutorarea părinţilor de a menţine copiii cu nevoi speciale în cadrul familiei; acordarea de ajutor practic, copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora; stabilirea de contacte cu organizaţiile similare de peste hotare.

În anul 2004, cu suportul Ministerului Afacerilor externe din Norvegia, a fost achiziţionat  edificiul pentru acest centru pe adresa Chişinău, str. M. Eminescu 23/5.  Pe parcurs, cu suportul Janivo, Cordaid şi altor organizaţii centrul a fost echipat. 

În prezent, CIP „Voinicel” acordă cu succes servicii de intervenţie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale şi familiile acestora, dar şi participă activ în procesul de promovare a intervenţiei timpurii la nivel republican.

Actualmente, echipa CIP „Voinicel” constă din 13 persoane, care activează într-o echipă transdisciplinară: 3 pediatri (2,5 salarii + 0,5 salariu nutritionist), 1 neurolog pediatru), 1 kineto terapeut, 1 kinto terapeut + specialist în echipamente, 1 nursă,  kineto terapeut (în total 3 kineto terapeuți), 1 logoped, 1 asistent social (0,5 salariu), 1 terapeut ocupațional (0,5 salariu), 1 psiholog, 1 inginer specialist în informatică (part time – 18  ore pe lună), 1 contabil, 1 deridicătoare.

Consiliul de administrare

Ivan Puiu                                                                                           

Mariana Jalbă                                                                                  

Marina Calac                                                                    

Membrii echipei Centrului de intervenţie timpurie “Voinicel”

1.                  Ala COJOCARU, medic pediatru (pediatru social); director executiv

2.                  Marina CALAC, medic pediatru (pediatru social)

3.                  Mariana JALBA, medic pediatru neurolog

4.                  Liudmila PANCRATOV, medic kinetoterapeut, specialist în echipamente pentru copii cu disabilităţi fizice

5.                  Ecaterina GÎNCOTA, specialist în kinetoterapie

6.                  Ala BENDERSCHI, specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului

7.                  Silvia BREABIN, psiholog; coordonator de proiect

8.                  Ada SAVCA, asistent social; psihopedagog

9.                  Angela MIHALUŢĂ, asistent  în kinetoterapie, nursă

10.              Nadejda TESSA, contabil expert

11.              Ivan PUIU, medic nutriţionist; specialist în fundraising

12.              Igor SPALATU, inginer, specialist în informatică

13.              Liuba COPET, dereticătoare, gardian

 

Pe parcursul a 9 ani de activitate circa 1200 de familii au beneficiat de serviciile Centrului. În anul de raportare au beneficiat sistematic de serviciile Centrului 120 de familii (Figura 1).

 

            Dinamica numărului de beneficiari ai CIP „Voinicel”

 

Pe parcursul a.2012 echipa Centrului de Intervenţie Precoce a implementat următoarele proiecte:

Tabelul 1.

Proiecte implementate de CIP „Voinicel” în a. 2012

 

Donatori

Titlul proiectului

Termen de realizare

Fundaţia Soros-Moldova, MHI OSI, Budapesta

 

Integrarea serviciilor de Intervenție timpurie în cadrul serviciilor medico-sociale existente în Republica Moldova ,

 

02.01.2012 - 30.12. 2012

Donator privat Germania

Integrarea serviciilor de Intervenție timpurie în cadrul serviciilor medico-sociale existente în Republica Moldova Co-partener

02.01.2012 - 30.12. 2012

Fundația Soros-Moldova 

A 2-a etapă de  desfășurare a proiectului ”Instruiri în Intervenția timpurie în copilărie în instituțiile medicale de învățământ mediu” 

1.I - 2012 – 31.VII. 2012

 

Proiectul: INTEGRAREA INTERVENȚIEI TIMPURII ÎN CADRUL  SISTEMELOR SOCIO-MEDICALE EXISTENTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, anul II

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi sistemul de servicii medico-sociale pentru copiii cu tulburări de dezvoltare în RM prin crearea cadrului normativ şi legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie şi prin oferirea de bune practici de intervenţie timpurie.

Obiective:

  1. Elaborarea cadrului normativ și legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie.
  2. Îmbunătăţirea dezvoltării copiilor cu dizabilităţi intelectuale și a calităţii vieţii  familiilor acestor copii, facilitarea incluziunii și realizarea drepturilor copiilor.

Activităţile realizate în cadrul proiectului

Pe parcursul anului 2012 au beneficiat de servicii de intervenție timpurie 120 familii cu copii cu disabilităţi intelectuale şi fizice, cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani, dintre care 63 incluși în proiect pe parcursul anului 2012.

Spectrul patologilor copiilor beneficiari este următorul: copii cu PCI – 27; cu Sindromul Down – 34; tulburări din spectrul autist – 13; alte tulburări de dezvoltare, cauzate de sindroame genetice, infecții intrauterine sau congenitale sau alte cauze neprecizate – 42 de copii.

 Majoritatea copiilor asociază numeroase patologii concomitent: PCI asociată cu epilepsie, sindroame genetice asociate cu autism etc.

Au fost oferite următoarele servicii:

·         consultaţii medicale pediatrice, neuropediatrice şi ale nutriţionistului – per total 1020;

·         evaluarea dezvoltării copilului (PEDI, DAYC, M-CHAT, CARS) - per total 91;

·         cure de abilitare fizică (oferite de specialişti în kinezioterapie şi terapie ocupaţională) pentru copii cu tulburări motorii, cu durata de 14 - 21 de zile:

             - total copii care au beneficiat de şedinţe kinezioterapie      

           – 148;

             - per total ședinţe de terapie fizică – 1577;

             - evaluări GMFM – 15;

             - confecționarea ortezelor – 5 copii; 5 orteze;

·         cure de stimulare a comunicării timpurii (ocupaţii logoterapeutice individuale) pentru copii cu tulburări de comunicare:

             - copii, consultații – 167;

             - copii care au beneficiat de şedinţe individuale de stimulare timpurie a comunicării -118;

             - per total ședințe individuale de stimulare a comunicării – 528;

            - evaluări a abilităţilor de comunicare - 10;

·         consultaţii psihologice copiilor şi membrilor familiilor – 317, evaluarea psihologică a copilului (BSID –III, WISC, WPPSI ) – 17;

·         ocupaţii în grup (terapie ocupaţională, integrare senzorială, stimulare cognitivă, emoţională şi vizuală, integrare/adaptare în grupul de semeni, etc.) – 264  copil/ședință, 79 ședințe în grup, activități individuale de terapie ocupațională – 612 ședințe;

·         consultaţii pe probleme de asistenţă socială - 17 familii;

·         vizite la domiciliu, inclusiv de acordare a serviciilor de kinezioterapie la domiciliu – 13.

§  120 familii ale acestor copii au beneficiat  de suport  multilateral, în special informaţional-educaţional, psihologic, de orientare în conduita copilului cu probleme medicale şi educaţionale specifice, etc.

§  21 copii cu diagnostic neprecizat/maladii genetice rare au fost consultați de comun cu geneticianul Egil Rood (Norvegia), au fost elaborate planurile de acţiuni individualizate, recomandări;

§  10 copii cu probleme ale aparatului vizual de au fost consultaţi de specialistul oftalmolog din Norvegia Hans Bjorn.

Pe parcursul derulării proiectului a continuat parteneriatul cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate,  participant de bază la elaborarea Proiectului  Regulament-cadru de activitate a serviciului de intervenție timpurie la copii în RM.

A fost reconstituit grupul de lucru intersectorial propus de Ministerul Sănătăţii în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, pentru elaborarea cadrului normativ de politici de Intervenţie Timpurie pentru Copii (ITC) în Republica Moldova.

Reprezentanții CIP Voinicel au elaborat o listă cu criterii și entități nozologice - Criteriile de Eligibilitate pentru ITC. Au fost elaborate informații despre modelele de servicii de IT existente la nivel internațional, tipuri de servicii. A fost pregătită o nouă ”versiune” a Regulamentului, într-un limbaj mai adecvat pentru un document – act normativ. S-a discutat în echipă noua redacție a Regulamentului, iar rezultatele discuțiilor au fost prezentate în cadrul Mesei Rotunde organizate la MS RM.

Au avut loc 13 întruniri cu reprezentanții pentru Politici şi Analize.

Președintele CIP ”Voinicel” a avut câteva întâlniri cu Doamna  Liliana Gherman, Director de Program Sănătate Publică, Fundația SOROS-Moldova, în cadrul cărora s-a discutat  derularea proiectului, dificultățile de realizare a lui.

În incinta CIP ”Voinicel” a avut loc întâlnirea cu Doamna Raluca Bunea, coordonator de proiect OSI MHI; Domnul Ghenadie Țurcanu, Centrul PAS, Liliana Gherman si Victoria Condrat, Fundația Soros-Moldova; Dl Puiu, S. Breabin, CIP ”Voinicel”.

În mai, 2012  la Ministerul  Sănătății  a fost organizată Masa rotundă ”Cu privire la implementarea serviciului de ITC în Republica Moldova”, cu participarea vice-ministrului MS Dlui G. Țurcanu. În afară de membrii grupului de lucru, la Masa rotundă au participat reprezentanți ai diferitor ONG, care au început deja să acorde servicii de ITC: Călărași ”Dorința”, dna Mogâldea, Ungheni, ”Casa pentru toți”, Dna Calchei, SOS Autism și reprezentanți ai altor centre de abilitare a copilului. Dl vice ministru Țurcanu a adus la cunoștință noile viziuni ale MS privitor la serviciile comprehensive și holistice pentru copilul pe întreaga perioadă a copilăriei, servicii integrate, conform recomandărilor OMS. S-a discutat necesitatea unui parteneriat mai eficient dintre ministerele care vor fi responsabile de elaborarea cadrului normativ pentru ITC, dar și de implementarea în practică a acestor servicii, în special, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Copilului și Ministerul Educației. La fel, s-a abordat întrebarea continuității serviciilor pe parcursul copilăriei – de la ITC la servicii psihopedagogie și mai departe. (Noul Regulament pentru serviciile psihopedagogie presupune servicii în special de la vârsta de 3 ani, până la 18).

În iulie, 2012 Ministerul Educației a venit cu propuneri vizavi de Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de ITC în Moldova. În acest context în cadrul CIP ”Voinicel” s-a desfășurat ședința echipei la care s-au discutat propunerile Ministerului Educației al RM vizavi de Regulament și au fost elaborate un șir de recomandări de optimizare a lui. La moment Regulamentul este înaintat către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru a fi analizate componentele ce țin de integrarea lui în politicile și strategiile care sunt în curs de dezvoltare în cadrul acestui minister.

În iulie, în cadrul mesei rotunde a grupului interministerial de lucru de Elaborare a Regulamentului în ITC cu vice-ministrul sănătății Dl. Gh.Țurcanu, Dumnealui a solicitat analiza componentelor de ordine socială în contextul serviciilor de ITC. Această ședință a fost urmată de o întrevedere a Președintelui CIP ”Voinicel” Dl Ivan Puiu cu Dna Ludmila Ciocanu, reprezentantul KeyStone Moldova - participanți în elaborarea și analiza acestor activități. În urma discuției recente cu reprezentanții MS Dna L.Oleinic și Dna G.Moraru a fost confirmat faptul că elaborarea și cizelarea Regulamentului rămâne în planul de activitate a MS, dar înaintarea lui la Guvern este planificată pentru anul viitor, deoarece este necesară ajustarea tuturor componentelor lui.

În cadrul CIP ”Voinicel” au fost organizate ședințe  în legătură cu Noul Cadru legal din Republica Moldova (Ratificarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi de către Republica Moldova prin Legea nr. 166 din 09.07.2010 și adoptarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013) prin Legea nr. 169 din 09.07.2010  impun o serie de măsuri, pe care statul trebuie să le întreprindă pentru a garanta drepturile persoanelor cu dizabilități). Membrii echipei au elaborat materiale și propuneri pentru Regulamentul de funcționare a SNIT”.

În octombrie au fost organizate întâlniri cu Dna Chifa și Dna Suveică, reprezentanți ai Primăriei Chișinău în vederea obținerii unui spațiu mai mare pentru desfășurarea activităților centrului.

Pe întreaga perioadă de derulare a proiectului au fost întreprinse măsuri de perfectare a actelor necesare pentru a obține licențierea.

Proiectul: ”INSTRUIRI ÎN INTERVENȚIA TIMPURIE ÎN COPILĂRIE ÎN INSTITUȚIILE MEDICALE DE ÎNVĂȚĂMÂNT MEDIU” SUSŢINUT DE SOROS Moldova.

În perioada 01.01.2012-31.07.2012 au fost realizate instruirile la Departamentul formare continuă - Colegiul Național de Medicină și Farmacie și Centrul de Intervenție precoce ”Voinicel”. Curriculum pentru cadrul profesoral-didactic a inclus 20 de ore teoretice și 32 ore practice. Curriculum pentru participanții la cursuri de educație medicală continuă la Departamentul formare continuă a inclus 18 ore. Total instruite – 12 persoane cadrul profesoral si 60 nurse.

În cadrul proiectului a fost elaborat Suportul de curs Intervenţia timpurie în copilărie, care a fost multiplicat în 1500 exemplare.  Publicaţia oferă un volum de bază de informaţii şi principii din domeniul intervenţiei timpurii în copilărie, unor abordări actuale şi principii reactualizate de activitate din echipele transdisciplinare, modalităţi specifice de conlucrare şi parteneriat cu familia, metode şi tehnici de evaluare a copilului şi familiei, de estimare a eficienţei serviciilor, unele prototipuri de programe de studii în intervenţia timpurie în copilarie şi dezvoltare profesională în domeniu.

Lucrarea este predestinată tuturor specialiştilor, care oferă servicii copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale.

 

A fost procurat DVD training-ul, utilizat pentru instruirea specialiștilor în metoda ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule).

PARTICIPĂRI LA FORUMURI  NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE:

Colaboratorii Centrului au participat la următoarele forumuri științifice naționale și internaționale:

- Conferința Anuală a Academiei Europene a copilului cu dizabilități (EACD-2012, care a avut loc în Istanbul, din data de 16 mai până pe data de 19 mai 2012, cheltuielile pentru această participare au fost suportate de Fundația Soros-Moldova. Dumnealui a participat la diferite sesiuni, inclusiv, pe marginea experiențelor internaționale de dezvoltare a  ITC, Paralizia cerebrală infantilă, conduita modernă a distoniilor, implementarea CIF și altele.

- Seminarul ”Community for all partnership”, Istanbul.  Seminarul a fost organizat de către  Open Society Mental Health Initiative într-un program de elaborare a strategiilor de asistență a persoanelor cu dizabilități pe anii 2012-2014.

- The 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics and Child Health, care a avut loc pe în Moscova, Rusia. Au fost discutate cele mai recente rezultate ale cercetărilor științifice in pediatria mondiala - pediatria moleculara, maladii genetice rare, patofiziologia  patologiilor în prematuritate, actualități în farmacopeea pediatrică, gastroenterologia, pulmonologia pediatrică etc.;

- Forumul II internațional pe probleme de reducere a mortalității și morbidității copiilor din cauza maladiilor infecțioase, inclusiv infecții intrauterine și congenitale, Sankt Petersburg, Rusia;

- Şedința grupului de lucru de Optimizare a cadrului normativ şi standardelor de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiții de ambulatoriu în RM la care s-a prezentat un raport “Discuţia de consens asupra propunerilor finale de optimizare a Standardelor în vigoare de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiţii de ambulatoriu în RM”. În cadrul ședinței s-a discutat despre introducerea screening-ului în autism a copiilor de 18/24 luni în Standardele de supraveghere a copilul de către medicul de familie. Propunerea a fost susținuta.

- Şedinţa de lansare a rezultatelor studiului de politici în domeniul sănătăţii mamei, nou-născutului, copilului şi adolescentului.” Printre subiectele discutate a fost menționată și strategia MS de a crea Serviciul  de Intervenție Timpurie în Republică.

- Şedinţa de orientare în sănătatea şi dezvoltarea copiilor şi adolescenţilor: paşii următori pe data de 20 septembrie 2012 în care s-au trasat strategiile de perspectivă a Ministerului Sănătății în contextul abordării integrate a problemelor copiilor.

 - În cadrul unui grup de lucru din Moldova a fost efectuată o deplasare în Olanda care a avut drept obiectiv familiarizarea cu sistemul de acordare a serviciilor de abilitare și suport social copiilor și persoanelor adulte  cu dizabilități din țara vizitată, vizită organizată în cadrul proiectului bilateral organizat de Asociația pentru Caritate și Asistență Socială ACASA și Fundația Janivo, Nederland. Au fost vizitate centrele: Centrul pentru copii cu dizabilități multiple și profunde Blauwe Vogel, or. Soest; Centul Witte Vogel or. Den Haag – o instituție similară cu Centul Blauwe Vogel dar pentru copii și adolescenți și Centul de zi Meerzicht – o instituție pentru adolescenți și tineri maturi (până la 26 ani).

Drept continuarea a acestei colaborări specialiștii din Centru au efectuat vizite la Centrul „Pasărea albastră”, Hîncești cu activități de supervizie, consult metodic, schimb de experiență. Au avut loc ședințe comune, discuții cu specialistul din Olanda Jan Broevers.

Un specialist de la Centu a participat la cursul de instruire ”New media: curs de inițiere”, organizat de Fundația Soros-Moldova.

INSTRUIRI/MANIFESTĂRI ORGANIZATE

Pe parcursul anului 2012 CIP ”Voinicel” a organizat 3 întruniri importante cu scop de instruire a specialiștilor implicați în suportul copiilor cu dizabilități din Republica Moldova.

CIP ”Voinicel” împreună cu BICE la 2-3 aprilie, 2012 a organizat seminarul „Psihopedagogia în autism”, la care au participat 90 de specialiști, părinți din republică. Un moment important vizează colaborarea cu Direcția Generală Educație Știință și Sport, în persoana Dnei Povorozniuc Maria, care a implicat 15 logopezi, din instituțiile preșcolare și școlare de cultură generală, speciale și auxiliare pentru a participa la acest seminar. Ca rezultat al acestei colaborări membrii centrului au participat la traducerea cărții ”Psihopedagogia si autismul: experiența de lucru cu copii și adolescenți” care va fi distribuită specialiștilor care lucrează în instituțiile educaționale speciale, centrele de reabilitare și părinților care au copii cu copii cu tulburări din spectrul autist.

De comun cu PRIME (Partnerships in International Medical Education), a fost organizat Cursul „Paralizia Cerebrală, abordarea holistică a persoanei”, 7-9 septembrie, 2012. La Curs au participat specialiști care lucrează cu copii cu PC pentru a-i instrui cum să ofere oportunități, sfaturi, intervenții care pot determina dezvoltarea optimală a abilităților funcționale, pot facilita independența și participarea copilului cu dizabilități în toate aspectele vieții cotidiene. În cadrul seminarului au fost promovate valori centrate pe familie, informații adecvate vizavi de pronostic, un spectru de tratament inovativ și tradițional, utilaj tehnic progresiv, politici suportive –  instrumente moderne necesare în activitatea profesională a celor ce lucrează cu persoanele cu dizabilități. Cursul a fost implementat de către facilitatori cu o experiență bogată în domeniu: Jovita Petrulyte (Lituania), Lena Lobakk (Norvegia), Ros Simpson (UK), Claire Grimble (UK), Astri Holgersen (N orvegia).

Circa 30 de specialiști din Centrul „Voinicel” și alte centre partenere au beneficiat de această instruire, care a completat viziunile specialiștilor noștri în domeniul abilitării copilului cu tulburări de dezvoltare.

Seminarul ”Introducere în comunicarea augmentativă/alternativă”, 13-15 septembrie, 2012, a fost ținut de către  formatorul Astri Holgersen (Norvegia). 11 participanți din diferite centre de reabilitare a copiilor cu dizabilități au fost instruiți în metoda de comunicare augmentativă ”BLISS simbol communication”. Toți participanții au fost certificați în a practica această metodă în centrele în care activează.

Centrul „Voinicel” a organizat  în data de 21 septembrie, 2012 sărbătoarea de Aniversare a celor 12 ani de colaborare cu AHEAD-Moldova (Norvegia). La eveniment de rînd cu familiile beneficiarilor Centrului au participat partenerii noștri: membrii bord-ului AHEAD-Norvegia, Fundația SOROS-Moldova, Asociația ”ACASĂ”, Centrul medico-social Tony HAWKS, etc. În calitate de invitați au fost și beneficiarii Centrului „Voinicel” – părinții și copiii, de care suntem alături pe parcursul tuturor anilor de activitate. Ca invitat de onoare a fost D-na Ana-Maria IVANOV, reprezentantul Ambasadei Regale a Norvegiei în România.

 

Centrul „Voinicel” a fost vizitat de către Ministrul Muncii, Protecției sociale și a Familiei, Dna Buliga, în cadrul căreia s-au discutat problemele familiilor cu copii cu disabilități. La întîlnire au participat un grup de mame a copiilor cu sm. Down.

IMPLEMENTAREA UNEI NOI METODE DE EVALUARE A COPILULUI

Conform recomandării Organizatiei Mondiale a Sănătatii unul dintre testele de aur pentru diagnoza autismului este ADOS-ul (ADOS, Autism Diagnostic Observation Schedule), sistem diagnostic bazat pe intervievarea unor persoane relevante din mediul copilului, de obicei un părinte sau îngrijitor.

ADOS este un instrument de evaluare semistructurat ce poate fi folosit acolo unde este suspectată orice tulburare din spectrul autist, de la copii mici pâna la adulți, de la copii fără limbaj până la adulți cu limbaj fluent. Este apreciat a fi „gold standard” în evaluarea și diagnosticarea cu acuratețe a autismului și a tulburarilor pervazive de dezvoltare de-a lungul vârstelor, nivelelor de dezvoltare și abilitătilor de comunicare. ADOS evidențiază cu precizie atât diagnosticul de autism cât și încadrarea într-o mai largă tulburare pervazivă de dezvoltare.

În 2012,  Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” a primit în dar testul ADOS-2 (cea mai recentă ediție)  de la un donator din Irlanda de nord, iar unul dintre specialiștii Centrului a obținut certificare în aplicarea testului. Testul este implementat în premieră în Republica Moldova.

Cu implicarea activă a specialiștilor de la Centrul „Voinicel”, a fost implementat în premieră în „Standardul de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiții de ambulator” la nivel național testul screening la autism – CHAT (CHecklist for Autism in Toddlers), care din 1.01.2013 va deveni obligator de aplicat pentru copilul cu vîrsta de 18-24 de luni (Ordinul MS RM nr. 2000 din 8 octombrie, 2012).

COOPERARE/PARTENERI:

Pe parcursul activității Centru, menține realații strânse de colaborare cu următoarele organizații:

AHEAD - Norvegia

Centrul de boli genetice rare „Frambu”, Norvegia,

Direcţia municipală Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău

Ministerul Protecţiei Sociale şi a Familiei RM

Ministerul Sănătăţii RM

Direcţia Generală Educaţie Ştiinţă Tineret şi Sport (DGEŞTS)

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copil

Centrul de zi „Speranţa”, Chişinău

Keystone Moldova

IMSP ICSDOSMC; Centrul „Follow up”

UNICEF - Moldova

Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală MS AŞM RM

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”

Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială Acasă

Colegiul Naţional de Medicină, Chişinău

Centrul de zi „Curaj” din com. Costeşti

Echipa mobilă or. Ialoveni

Centrul de zi din com. Tătăreşti

Centrul de zi „Luminiţa”, Sângerei

Centrul de zi „Fidanjic”, Comrat

Centrul „Pasărea albastră”, Hîncești

În 2012 Au fost stabilite relații de colaborare cu specialiștii din Ucraina - Dna Mihailov Emilia d.h.m., profesor universitar, cercetător coordonator aI Institutului Ocrotirii Sănătăţii Copiilor şi Adolescenţilor a AŞ Ucraina şi cercetătorului principal al aceleaşi instituţii Dnei d.m. Kukuruza Ana, director al Institutului de Intervenție Timpurie din Haricov, Ucraina care au vizitat CIP ”Voinicel”. În cadrul acestei întâlniri au fost semnate acorduri de colaborare.

 

Preşedintele Asociaţiei,

membru al Consiliului

de administrare a Asociaţiei                                                                                                                                           Ivan Puiu

 

Director executiv                                                                                                                                                               Ala Cojocaru

Membri ai Consiliului

de administrare a Asociaţiei                                                                                                                                          Mariana Jalbă

 

                                                                                                                                                                                            Calac Marina

Organizaţia:                                                                        Centrul de Intervenţie Precoce  „Voinicel”

Adresa:                                                                                M. Eminescu Str. 23/5, Chişinău, MD- 2012, MOLDOVA

Telefon:                                                                               +373 22 22 49 36, +373 22 20 03 28

Fax:                                                                                      +373 22 20 03 27

E-mail:                                                  voinicel@usmf.md, ivan_puiu@gmail.com, ivanpuiu@usmf.md
Rapoarte anuale

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te