Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Despre Noi  »  Rapoarte anuale
Rapoarte anuale
Raport Anual de activitate 2013

Raport anual de activitate

al Centrului de Intervenție Precoce ”Voinicel”

pentru anul 2013

Chișinău 2013

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” este o organizaţie obştească, non profit, non guvernamentală, apolitică, constituită prin liberă manifestare a voinţei persoanelor asociate, care a  fost creată în anul 2003 cu suportul AHEAD - Moldova din Norvegia cu următorul scop: ajutorarea părinţilor de a menţine copiii cu nevoi speciale în cadrul familiei; acordarea de ajutor practic, copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora; stabilirea de contacte cu organizaţiile similare de peste hotare.

În anul 2004, cu suportul Ministerului Afacerilor externe din Norvegia, a fost achiziţionat  edificiul pentru acest centru pe adresa Chişinău, str. M. Eminescu 23/5.  Pe parcurs, cu suportul Janivo, Cordaid şi altor organizaţii centrul a fost echipat. 

În prezent, CIP „Voinicel” acordă cu succes servicii de intervenţie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale şi familiile acestora, dar şi participă activ în procesul de promovare a intervenţiei timpurii la nivel republican.

Echipa CIP „Voinicel” actualmente constă din 13 persoane, dinte care 10 activează  full time şi 5 part time: 2 pediatri, 1 neurolog pediatru, 1 nutriţionist, 1 specialist în echipamente speciale, 2 specialisti în kinetoterapie, 1 asistent în kinetoterapie - nursă, 1 specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului, 1 asistent social/ specialist terapie ocupaţională/ psihopedagog, 1 psiholog, 1 specialist în informatică/inginer, 1 contabil şi personal adiţional (dereticătoare). Centrul are relaţii colegiale de colaborare cu experţi, specialişti în diferite domenii, medici practici (endocrinolog, audiolog, oftalmolog, ortoped şi alţii), care sunt implicaţi la necesitate.

Consiliul de administrare

Ivan Puiu                                                                                           

Mariana Jalbă                                                                                  

Marina Calac                                                                    

Membrii echipei Centrului de intervenţie timpurie “Voinicel”

1.                  Ala COJOCARU, medic pediatru (pediatru social); director executiv

2.                  Marina CALAC, medic pediatru (pediatru social)

3.                  Mariana JALBA, medic pediatru neurolog

4.                  Liudmila PANCRATOV, medic kinetoterapeut, specialist în echipamente pentru copii cu disabilităţi fizice

5.                  Ecaterina GÎNCOTA, specialist în kinetoterapie

6.                  Ala BENDERSCHI, specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului

7.                  Silvia BREABIN, psiholog

8.                  Ada SAVCA, asistent social, psihopedagog

9.                  Angela MIHALUŢĂ, specialist în kinetoterapie, nursă

10.               Nadejda TESSA, contabil șef

11.               Ivan PUIU, medic nutriţionist; căutător de fonduri

12.               Igor SPALATU, inginer, specialist în informatică

13.               Liuba COPET, dereticătoare, gardian

 

Pe parcursul a 10 ani de activitate circa 1260 de familii au beneficiat de serviciile Centrului. În anul de raportare au beneficiat sistematic de serviciile Centrului 132 de familii.

Tabelul 1.

Proiecte implementate de CIP „Voinicel” în a. 2013

 

Donatori

Titlul proiectului

Termen de realizare

Fundaţia SOROS Moldova, MHI, Budapesta

 

Integrarea Intervenției timpurii în cadrul sistemelor socio-medicale existente în Republica Moldova, anul III

1.I - 30.XII. 2013

Donator privat Germania

Co-partener al proiectului Integrarea Intervenției timpurii în cadrul sistemelor socio-medicale existente în Republica Moldova, III

1.I - 30.XII. 2013

Asociația ACASA 

Sporirea competenţelor echipei de profesionişti ai Centrului ”Pasărea albastră” în contextul abordării multidisciplinare. Consolidarea parteneriatului de durată dintre Centrul „Voinicel” şi Centrul „Pasărea albastră”

1.I-– 14.VI. 2013

KEYSTONE Moldova Association

Prevenirea discriminării copiilor cu dizabilități în grădinițe

1.III-30.VII. 2013

 

Proiectul: INTEGRAREA INTERVENȚIEI TIMPURII ÎN CADRUL  SISTEMELOR SOCIO-MEDICALE EXISTENTE ÎN REPUBLICA MOLDOVA, anul III

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi sistemul de servicii medico-sociale pentru copiii cu tulburări de dezvoltare în RM prin crearea cadrului normativ şi legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie şi prin oferirea de bune practici de intervenţie timpurie.

Obiective:

  1. Elaborarea cadrului normativ și legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie.
  2. Îmbunătăţirea dezvoltării copiilor cu dizabilităţi intelectuale și a calităţii vieţii  familiilor acestor copii, facilitarea incluziunii și realizarea drepturilor copiilor.

1. Pentru realizarea obiectivului Elaborarea cadrului normativ și legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie au fost realizați următorii pași:

-  A fost definitivat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie prin elaborarea complexul de servicii de ambulatoriu și estimarea costurilor pentru viitorul serviciu la nivel primar, secundar şi terţiar (cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului, consumurile/cheltuielile  pentru medicamente, mijloacelor fixe/echipamente etc.);

-  Au fost elaborate Standardele minime de calitate pentru Serviciile de intervenţie timpurie.

ü  Setul de documente elaborate (Proiectul de Hotărâre de Guvern și Nota informativă pentru această Hotărâre, Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie, Standardele minime de calitate pentru Serviciile de intervenţie timpurie) a fost  promovat de Ministerul Sănătăţii pentru consultări publice  timp de 1 lună pe site-ul MS (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=roHYPERLINK "http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1012"&HYPERLINK "http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1012"idd=1012).

-  La discuție și analiza documentelor menționate au luat parte Ministerul Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliului Naţional pentru Participare, UNICEF Moldova, Ministerul Justiţiei , care au contribuit prin avizele lor la cizelarea finală a Hotărîrii de Guvern și Regulamentului SIT. Astfel, Regulamentul a fost completat cu compartimentul diferențierea serviciilor de ITC  la cele 3 niveluri de acordare a SIT, au fost reevaluate costurile viitorului serviciu, modalitățile de plată, durata curelor de abilitare, a fost elaborat fragmentul ce explică evaluarea capacitaților familiei (puncte tari și puncte slabe), etc.

În perioada de raportare, pentru realizarea activităților menționate au avut loc 13 ședințe cu reprezentanții Centrului PAS, MS și alți parteneri implicați în procesul de elaborare a Regulamentului.

La moment, documentele finalizate: Proiectul de Hotărâre de Guvern și Nota informativă pentru această Hotărâre, Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie, Standardele minime de calitate pentru Serviciile de intervenţie timpurie.

Totodată, au fost întreprinse numeroase eforturi pentru obținerea unui spațiu nou pentru Centru – condiție necesară pentru obținerea acreditarii instituției și Licențierii serviciilor oferite.

Grație Suportului oferit de MAE Norvegiei prin eforturile nemijlocite a Organizației Norvegiene AHEAD Moldova Centrul a procurat un nou edificiu pe strada Drumul Taberei 2 a, or. Chișinău, MD-2008.

2. Pentru realizarea obiectivului Îmbunătăţirea dezvoltării copiilor cu dizabilităţi intelectuale și a calităţii vieţii  familiilor acestora au fost întreprinse mai multe  activități.

În perioada de raportare (2013), 132  de copii și familiile acestora au beneficiat constant de programul de intervenție timpurie.

Structura nozologică referitor la beneficiarii Centrului este următoarea:

  • Paralizie Cerebrală: 22
  • Tulburarea din spectrul autist : 45
  • Sindromul Down: 15
  • Copii din grupul de risc (inclusiv noi-născuți prematuri): 18
  • Tulburări de comunicare/limbaj: 25
  • Probleme de comportament: 7
  • Copii sănătoși consultați: 29

 

 

Activități

Cantitatea

1

Nr. de consultații (lucru în grup, pediatru, neuropediatru, nutriționist, kinetoterapeut, logoped, etc.)

1030

2

Evaluarea dezvoltarii copilului (PEDI - 30, DAYC -  55, M-CHAT- 45, ADOS- 18)

148

3

Nr. de sesiuni de abilitare (pentru 139 copii)

1747

4

Evaluarea GMFM (Gross Motor Function Classification System)

28

5

Confecționarea ortezelor

12

6

Evaluarea dezvoltării limbajului și terapie de stimulare a comunicării:

 

 

Sesiuni individuale la copii

446

 

Număr total de copii deserviți

119

 

Nr. de consultații logopedice

184

7

Nr. de consultații psihologice

338

 

Nr. de evaluări psihologice (BSID –III, WISC, WPPSI )

27

8

Terapie ocupațională/activități de asistență socială

 

 

Terapie ocupațională în grup (terapie, integrare senzorială, stimulare cognitivă, emotională, visuală)/ adaptare în grupuri de la egal la egal

46 sesiuni

 

Sesiuni Individuale

650

 

Nr. total de beneficiari implicați în activități de terapie ocupațională

843

 

Nr. de consultatii în probleme de asitență socială

28 familii

 

Ancheta socială a familiilor

22

9

Sedințe cu părinții

12

 

Zile de sărbători organizate cu familiile: 1 iunie, 24 decembrie (200 familii)

2

10

Lucrul în grup (additional)

 

 

Ședințe săptămînale/discuții

40

 

-  Pentru promovarea viitorului serviciu de IT la nivel raional au fost întreprinse 12 vizite la CMF-urile din Republică cu informații generale despre intervenția timpurie în copilărie și distribuit suportul de curs Intervenția Timpurie în Copilărie (elaborat de Centrul Voinicel în 2012) – 510 cărți.

-  Reprezentanții centrului au instruit echipa CeCeFel, Chișinău în evaluarea copiilor cu dizabilități, și în special, în aplicarea testelor GMFM și DAYC.

-  A avut loc o întilnire cu reprezentantul Ministerului Sănătății Galina Morari, șef Departament Asistența mamei și copilului, echipa AHEAD-Moldova și echipa CIP ”Voinicel”. În cadrul acestei întâlniri s-au discutat perspectivele dezvoltării serviciului de IT și rolul echipei ”Voinicel” în cadrul viitorului serviciu de IT în sistemul național (31 mai, 2013).

-  CIP ”Voinicel” servește ca bază clinico-științifică în pregătirea studenților de la USMF ”N. Testemițeanu” – 4 studenți au elaborat teza de licență în baza studiului făcul la Centru. 

Proiectul SPORIREA COMPETENŢELOR ECHIPEI DE PROFESIONIŞTI AI CENTRULUI ”PASĂREA ALBASTRĂ” ÎN CONTEXTUL ABORDĂRII MULTIDISCIPLINARE. CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI DE DURATĂ DINTRE CENTRUL „VOINICEL” ŞI CENTRUL „PASĂREA ALBASTRĂ”

Pe parcursul etapei de raportare au fost realizate în totalmente cursul practic – 116 ore de curs practic din cele 172 ore planificate per total pe proiect.

Cursul practic a cuprins următoarele tematici legate de abilitarea copiilor cu dizabilități multiple și profunde.

Curricula a inclus numeroase subiecte ce au elucidat metodele de evaluare și abilitarea a copiilor cu dizabilități multiple și profunde.

Pe parcursul prezentărilor au fost discutate studii de caz, exemple din practica specialiștilor, exemple transpuse pe specificul copiilor beneficiari de la Centrul „Pasărea albastră”. S-au demonstrat fragmente video, poze, alte materiale ilustrative care au facilitat procesul de instruire.

Cursul practic a fost realizat conform curriculei și în grupuri mici, în cele 2 echipe de profesionişti în paralel, fiecare dintre echipe fiind responsabile de un grup de copii. Activităţile cursului practic au purtat un caracter interactiv.

Majoritatea seminarele practice au avut loc în grupurile de copii, astfel că specialiștii de la „Voinicel” și „Pasărea albastră” au aplicat de comun toate cunoștințele acumulate pe parcursul treningului în activitate cotidiană.

Experții de la Centru „Voinicel” au răspuns la numeroase întrebări legate de metodele de abilitare a copiilor care frecventează Centrul „Pasărea albastra”, planul individual de abilitare.

În perioada aprilie-mai au avut loc vizitele de supervizie a specialiștilor de la ”Voiniel”, în cadrul cărora s-au consolidat cunoștințele echipei instruite.

de lucru cu copiii.

Totodată, participanții au fost supuși unei evaluări a cunoștințelor post-training. Au fost discutate noi oportunități de colaborare și întreținere a relațiilor de parteneriat dintre cele doua centre.

Proiectul PREVENIREA DISCRIMINĂRII COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN GRĂDINIȚE

Scopul proiectului a constat în informatizarea cadrelor didactice şi părinţilor copiilor din grădiniţele municipiului Chişinău privind cadrul legal în domeniul educaţiei incluzive, cât şi particularităţile specifice de dezvoltare, comportament şi a stării funcţionale a copilului cu nevoi speciale.

În perioada aprilie-iunie  2013, a fost organizat un curs de instruire pentru cadrele didactice din 10 grădiniţe din municipiul Chişinău. Precedent procesului de informatizare a fost elaborat setul de materiale informaţionale (martie 2013). Setul de materiale a inclus informații cu tematica:  ”Copilul cu dizabilități. Dreptul la educație. Particularități specifice de dezvoltare, comportament și a stării funcționale. Abordări contemporane în educația incluzivă”. Materiale au cuprins subiecte ce ţin de principiile educaţiei incluzive, cadrul legislativ existent şi cel în curs de elaborare pentru facilitarea incluziunii, la fel, conduita copiilor cu cele mai frecvente tulburări de dezvoltare, care sunt  potenţiali clienţi ai grădiniţelor incluse în proiect.

A fost elaborat un chestionar de colectare a opiniilor și cunoștințelor participanților la sesiunile info în subiectul „Incluziunii copiilor”. Rezultatele analizei acestui chestionar au demonstrat nivelul actual de sensibilizare a participanților către problemele de incluziune a copiilor cu nevoi special și nivelul lor de cunoștințe în acest domeniu.

La fel, a fost elaborat un set de pliante informative pentru  părinți cu următoarele tematici:

§     Fiecare copil are dreptul la educație: copilul cu Paralizie Cerebrală

§     Fiecare copil are dreptul la educație: copilul cu Sindromul  Down

§     Fiecare copil are dreptul la educație: copilul cu epilepsie

§     Fiecare copil are dreptul la educație: copilul cu autism

§     Fiecare copil are dreptul la educație: incluziunea copilului cu nevoi speciale

§     Fiecare copil are dreptul la educație: stimularea timpurie a vorbirii

§     Familia copilului cu nevoi speciale merita respect și ajutor

Experţii implicaţi în proiect au oferit suport în organizarea unei şedinţe cu părinţii copiilor majoritari, au fost puse la dispoziția acestora setul de pliante informative elaborate.

Membrii echipei CIP Voinicel au participat activ la diferite forumuri naționale și internaționale și instruiri continue:

-  Congresul V al Federației pediatrilor CSI și al VI Congres de pediatrie și perinatologilor din RM, 23-24 mai 2013. La Congres Dl Puiu a prezentat raportul ”Medicina de familie și Serviciile de Intervenție Timpurie din RM” (2 persoane).

-  Workshopul internațional ICDP  (International Child Development Programme), 23-27 martie și  25-29 octombrie 2013 în Antratsit, Ukraina. Specialiștii sunt certificați ca facilitatori  pentru implementarea acestui program în Republica Moldova (4 participanți).

-  Masa rotundă organizată la Ministerului Educației în cadrul Parteneriatului Global pentru Educație: revizuirea Cadrului Juridic privind Educația Incluzivă (iulie, 2013).

-  Workshopul Internațional ”Abordări eclectice în psihoterapiile moderne”, Varatec, România (august, 2013).

-  Vizita de studiu în Norvegia - participarea la Conferinţa Naţională în domeniul reabilitării, vizita la centre de reabilitare de nivel II și III, stabilirea relațiilor de colaborare cu specialiști din diferite domenii, întîlnire cu specialişti din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a Norvegiei și  Ministerului Sănătăţii a Norvegiei (3 participanți și 1 reprezentant al MS RM).

- Vizită de studiu a logopedului în Norvegia pentru cursul avansat ”Bliss communication system”, vizitata la 3 grădinițe cu program special pentru copii cu dizabilități, 2 centre de reabilitare pentru copii probleme de auz.

-  Cursul de instruire ”Maladii infecțioase la copii”, Sanct-Petersburg, Rusia.

-  Neuropediatrul Mariana Jalba a finalizat primul an de studii postuniversitare în Psihologie în cadrul Institutului de educație continuă. 

Centrul Voinicel a colaborat în diferite domenii cu partenerii :

Pe parcursul activității Centru, menține realații strînse de colaborare cu următoarele organisații:

AHEAD - Norvegia

Centrul de boli genetice rare „Frambu”, Norvegia,

Direcţia municipală Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău

Ministerul Protecţiei Sociale şi a Familiei RM

Ministerul Sănătăţii RM

Direcţia Generală Educaţie Ştiinţă Tineret şi Sport (DGEŞTS)

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copil

Centrul de zi „Speranţa”, Chişinău

Keystone Moldova

IMSP IMC; Centrul „Follow up”

UNICEF - Moldova

Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală MS AŞM RM

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”

Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială Acasă

Colegiul Naţional de Medicină, Chişinău

Echipa mobilă or. Ialoveni

Centrul de zi din com. Tătăreşti

Centrul de zi „Luminiţa”, Sângerei

Centrul de zi „Fidanjic”, Comrat

Centrul „Pasărea albastră”, Hîncești

 

Totodată au fost stabilite realții noi cu Centrul ”Inocenții”, Bistrița, România, în cadrul căreia s-au discutat oportunitățile de colaborare.  A fost semnat un Contract de colaborare bilateral.

 

Președintele Asociației CIT “Voinicel”                                                                                                        Dr. Ivan Puiu

Director Exectutiv                                                                                                                                             Dr. Ala Cojocaru

 

Organizaţia:                       Centrul de Intervenţie Precoce  „Voinicel”

Adresa juridica:                              M. Eminescu Str. 23/5, Chişinău, MD- 2012, MOLDOVA

Adresa  nouă                                         strada drumul Taberei 2a, MD-2008, Chișinău, Moldova

Telefon:                                 +373 22 22 49 36, +373 22 20 03 28

Fax:                                       +373 22 20 03 27

E-mail:                                   voinicel@usmf.md, ivan_puiu@excite.com
Rapoarte anuale

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te