Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Despre Noi  »  Rapoarte anuale
Rapoarte anuale
Raport Anual de activitate 2014

Raport anual de activitate

al Centrului de Intervenţie Precoce ”Voinicel”

pentru anul 2014

 

Chişinău 2014

 

 

INFORMAŢII GENERALE

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” este o organizaţie obştească, non profit, non guvernamentală, apolitică, constituită prin liberă manifestare a voinţei persoanelor asociate, care a  fost creată în anul 2003 cu suportul AHEAD - Moldova din Norvegia cu următorul scop: ajutorarea părinţilor de a menţine copiii cu nevoi speciale în cadrul familiei; acordarea de ajutor practic, copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora; stabilirea de contacte cu organizaţiile similare de peste hotare.

În anul 2004, cu suportul Ministerului Afacerilor externe din Norvegia, a fost achiziţionat  edificiul pentru acest centru pe adresa Chişinău, str. M. Eminescu 23/5.  Pe parcurs, cu suportul Janivo, Cordaid şi altor organizaţii centrul a fost echipat. 

În prezent, CIP „Voinicel” acordă cu succes servicii de intervenţie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale şi familiile acestora, dar şi participă activ în procesul de promovare a intervenţiei timpurii la nivel republican.

În 2013 CIP „Voinicel” a achiziţionat un nou edificiu (pe strada Drumul Taberei 2 a, or. Chişinău, MD-2008), graţie suportului oferit de MAE Norvegiei prin eforturile nemijlocite a Organizaţiei Norvegiene AHEAD Moldova.  Astfel, Centrul şi-a sporit capacitatea de spaţii funcţionale şi s-au îmbunătăţit condiţiile de prestare a serviciilor.

Echipa CIP „Voinicel” actualmente constă din 13 persoane, dinte care 11 activează  full time şi 4 part time: 2 pediatri, 1 neurolog pediatru, 1 nutriţionist, 1 specialist în echipamente speciale, 2 specialişti în kinetoterapie, 1 asistent în kinetoterapie - nursă, 1 specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului, 1 asistent social/ specialist terapie ocupaţională/ psihopedagog, 1 psiholog, 1 specialist în informatică/inginer, 1 contabil şi personal adiţional (dereticătoare). Centrul are relaţii colegiale de colaborare cu experţi, specialişti în diferite domenii, medici practicieni (endocrinolog, audiolog, oftalmolog, ortoped şi alţii), care sunt implicaţi la necesitate.

Consiliul de administrare

Ivan Puiu                                                                                           

Mariana Jalbă                                                                                  

Marina Calac                                                                    

Membrii echipei Centrului de intervenţie timpurie “Voinicel”

1.                  Ala COJOCARU, medic pediatru (pediatru social); director executiv

2.                  Marina CALAC, medic pediatru (pediatru social)

3.                  Mariana JALBA, medic pediatru neurolog

4.                  Liudmila PANCRATOV, medic kinetoterapeut, specialist în echipamente pentru copii cu disabilităţi fizice

5.                  Ecaterina GÎNCOTA, specialist în kinetoterapie

6.                  Ala BENDERSCHI, specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului

7.                  Silvia BREABIN, psiholog

8.                  Ada SAVCA, asistent social, psihopedagog

9.                  Angela MIHALUŢĂ, specialist în kinetoterapie, nursă

10.               Nadejda TESSA, contabil şef

11.               Ivan PUIU, medic nutriţionist; căutător de fonduri

12.               Igor SPALATU, inginer, specialist în informatică

13.               Liuba COPET, dereticătoare, gardian

Pe parcursul a 11 ani de activitate circa 1439 de familii au beneficiat de serviciile Centrului. La finele anului de raportare lista de beneficiari de servicii constituie 179 copii (Figura 1), iar pe parcursul anului au beneficiat de serviciile Centrului 260 de familii. Pe parcursul anului au fost înrolaţi în servicii 80 de copii noi, au finalizat ciclul de intervenţii timpurii 81 de copii (conform vîrstei, sau finalizării anticipate a programului pe motive de îmbunătăţire a dezvoltării, integrării în grădiniţe, migraţiei etc.). Astfel, сonstatăm că în ultimul an, odată cu schimbarea sediului și îmbunătățirea condițiilor în care se prestează serviciile a crescut semnificativ (cu 30%) și numărul de beneficiari.

 

Pe parcursul a.2014 echipa Centrului de Intervenţie Precoce a implementat următoarele proiecte:

 

Tabelul 1.

Proiecte implementate de CIP „Voinicel” în a. 2014

 

Donatori

Titlul proiectului

Termen de realizare

Fundaţia SOROS Moldova, MHI, Budapesta

 

Dezvoltarea şi fortificarea serviciului de intervenţie timpurie în Republica Moldova – trecere la finanţare de Stat

01.03.2014-31.12.2014

Donator privat Germania

Bridge funding for securing the continuation of services

01.01.2014- 30.04.2014

Soros-Moldova Foundation and MHI OSI Budapest

Equipment for Conference Room in the CEI “Voinicel”

06.2014

Donator privat Austria

Development and capacity building of Early childhood intervention in Republic of Moldova

01.05.2014-31.12.2014

East Europe Foundation

Dezvoltarea şi fortificarea serviciului de intervenţie timpurie în Republica Moldova – trecere la finanţare de Stat

01.09.2014-31.12.2014

AHEAD Norway

Proiect de suport al educaţiei continue a specilaiştilor și procurarea echipamentelor

01.01.2014-31.12.2014

Gran SEE, în cadrul Fondului ONG în România

Intervenţie Timpurie pentru copilul cu dizabilităţi

01.06.2014-31.12.2014

 

 

 

 

In anul 2014, echipa CIP „Voinicel” a realizat activități în concordanță cu Strategia de dezvoltare a organizației în cadrul a trei programe:

PROGRAMUL I. INTERVENŢIA TIMPURIE ÎN COPILĂRIE

PROGRAMUL II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ITC LA NIVEL NAȚIONAL

PROGRAMUL III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ONG

 

PROGRAMUL I. INTERVENŢIA TIMPURIE ÎN COPILĂRIE

Serviciile de Intervenţie Timpurie pentru îmbunătăţirea dezvoltării copiilor cu dizabilităţi intelectuale şi a calităţii vieţii  familiilor acestora au fost realizate cu suportul Fundaţiei SOROS Moldova, MHI, Budapesta (în perioada 01.03.2014-31.12.2014, în volum de 40%, 60 de familii) şi Donatorului privat din Austria (40%, 55 familii) în cadrul proiectelor: „Dezvoltarea şi fortificarea serviciului de intervenţie timpurie în Republica Moldova – trecere la finanţare de Stat” şi „Bridge funding for securing the continuation of services” (donator privat Germania 01.01.2014-30.04.2014). În perioada 01.09.2014-31.12.2014, 15% (20 familii) din volumul activităţilor au fost realizate cu suportul East Europe Foundation în cadrul proiectului cu acelaşi titlu „Dezvoltarea şi fortificarea serviciului de intervenţie timpurie în Republica Moldova – trecere la finanţare de Stat”.

În perioada de raportare (2014), 179  de copii şi familiile acestora au beneficiat constant de programul de intervenţie timpurie.

 

 

                           *RD – retard de dezvoltare; DPM – dizabilități profunde și multiple.

 

Figura 2. Structura nozologică a beneficiarilor CIP „Voinicel”, 2014

Astfel, observăm din figura 2, spectrul cauzal care condițioanează tulburări de dezvoltare la copii și îi face eligibili pentru servicii de intervenție timpurie este foarte divers. Cele mai numeroase grupuri printre beneficiari constituie tulburarea din spectrul autist (35  copii – 19,5%), urmați de copiii cu sindromul Down (31 copii – 17,3%), cei cu tulburări de vorbire (28 copii – 15,6%), paralizie cerebrală (26 – 14,5%) și grupul de risc (21 – 11,7%). 11 copii sunt cu maladii genetice, cromosomiale (Trisomia 18, Tuberous sclerosis, Spina bifida, Amiotrofie spinală etc.) sau sindroame genetice neprecizate. O parte din copii au maladii asociate (PC si epilepsie, sau malformații congenitale, Deficienţa Hiperactivităţii cu Deficit de Atenţie (ADHD etc.).

 

 

Activităţi

Cantitatea

1

Consultaţii (lucru în grup, pediatru, neuropediatru, nutriţionist, kinetoterapeut, logoped, psiholog, terapist ocupațional.)

1261

(298 copii primar)

2

Evaluări  total, dintre care:

379

3

Evaluarea dezvoltarii copilului (PEDI – 33, DAYC -  59, M-CHAT- 53, ADOS- 34, ABBLS-3, Amiel Tisson – 30)

212

4

Evaluarea GMFM (Gross Motor Function Measurement)

26

5

Evaluarea GMF-CS

28

6

Evaluarea dezvoltării limbajului şi terapie de stimulare a comunicării

48

7

Evaluări psihologice (BSID –III - 21, WPPSI /WISC -11)

32

8

Confecţionarea ortezelor

14

9

Ancheta socială a familiilor

18

10

Nr. de sesiuni de abilitare individuale, total (copii/sesiuni), dintre care:

483/3541

11

 • kinetoterapie

176/2074

12

 • terapie ocupațională

138/814

13

 • de stimulare timpurie a comunicării

172/653

14

Nr. de sesiuni de abilitare în grup, total (copii+membri ai familiei/sesiuni), dintre care :

138/43

15

 • terapie ocupaţională în grup (terapie, integrare senzorială, stimulare cognitivă, emotională, visuală), adaptare în grupuri de la egal la egal (copii/sesiuni)

90/31

16

 • Ședințe de dezvoltare a abilităților parentale (Programul ICDP - International-Child-Development-Programme) (membri ai familiilor/sesiuni)

48/12

17

Ședinţe cu părinţii

12

20

Vizite la domiciliu/spital

10

21

Zile de sărbători organizate cu familiile: 1 iunie, 24 decembrie (200 familii)

2

22

Ședinţe săptămânale/discuţii ale echipei

40

Analiza rezultatelor obținute în anul de referință, demonstrează că odată cu creșterea numărului de beneficiari s-a majorat și numărul total de consultații, evaluări și servicii prestate copiilor și familiilor cu aproximativ 15-30% la diferite capitole.

În premieră a fost implementat programul de dezvoltare a abilităților parentale (Programul ICDP - International-Child-Development-Programme), în care au fost implicați 48 de membri ai familiilor de beneficiari.

Activităţi pentru licenţierea şi acreditarea Centrului

Schimbarea e dificiului Centrului a oferit posibilităţi reale de licenţiere şi acreditare a serviciilor prestate, ceea ce va fi drept bază pentru obţinerea finanţării din partea statului pe viitor.

Centrul nou a fost mobilat, a fost echipată sala de conferinţe cu cele mai moderne echipamente (tablă interactivă, lăptop, mobilier); sala de kinetoterapie a fost echipată cu echipamente moi (14 piese), 3 fotolii-pară (beanbag), un lot de jucării dezvoltative și al.

A fost procurat manualul și DVD de instruire pentru implementarea unui nou instrument de evaluare a interacțiunii părinte copil, pentru estimarea necesităților de instruire parentală în acest context și o asigurare mai bună a dezvoltării copilului – PICCOLO (Measurement of Parenting).

A fost amenajată în preajma  Centrului o parcare pentru automobile cu 6 locuri de parcare, deoarece zilnic există un flux de 20-25 de beneficiari, mulți dintre care sosesc cu transport personal sau taxi.

Pentru a întruni toate condițiile necesare pentru obținerea legitimației sanitare a fost remodelat un spațiu separat pentru utilagele și instalațiile de încălzire cu gaze.

Pe întreaga perioadă au fost întreprinse măsuri de perfectare a actelor necesare pentru a obţine licenţierea: a fost schimbata adresa juridică a organizaţiei (Extrasul din Registru de Stat al Organizaţiei Necomerciale se anexează, a fost acumulat setul de documente necesare pentru schimbarea destinaţiei clădirii din locativă în nelocativă (Certificat de la serviciul de pompieri, Avizul medico--sanitar, Avizul ecologic..)

Ceremonii/Activități de socializare

Pe 25 aprilie a avut loc Ceremonia oficială de deschidere a noului sediu al Centrului, la care au participat beneficiarii și ehcipa de profesioniști ai Centrului, parteneri din mai multe organizații din domeniu, dar și excelența sa Tove Bruvic Westberg, Ambasadoarea Norvegiei în Romania în Moldova; Herman Baskår Embassy Counselor Royal Norwegian Embassy, Bucharest; Håvard Austad, Senior Adviser Section for Russia, Eurasia and regional co-operation Ministry of Foreign Affairs, Oslo; Ane Lillian Tvet –Ahead Moldova founder, Norway, Oslo și alte persoane importante.

Pa data de 1 iunie a avut loc tradiționala Celebrare a zilei internaționale a copiilor. La sarbatoare au participat familiile de beneficiari, reprezentanții organizației AHEAD Moldova – partenerii fideli ai Centrului.

Pe 29 decembrie a avut loc Celebrarea Craciunului – o alta tradiție mutianuală – la Teatrul „Licurici”. În fața Centrului a fost plantat un braduț, care a fost impodobit și speram ca va deveni la fel o tradiție de a împodobi în ajunul Craciunului acest pom viu în curte.

PROGRAMUL II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ITC LA NIVEL NAȚIONAL

Proiectul: „Dezvoltarea şi fortificarea serviciului de intervenţie timpurie în Republica Moldova – trecere la finanţare de Stat”,  cu suportul Fundaţiei SOROS Moldova, MHI, Budapesta (01.01.2014-28.02.2014) a avut drept obiectiv dezvoltarea sistemului de ITC la nivel naţional prin crearea cadrului normativ şi legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie şi prin oferirea de bune practici de intervenţie timpurie.

La etapele precedente ale proiectului (2013) au fost realizaţi următorii paşi:

-  A fost definitivat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie prin elaborarea complexul de servicii de ambulatoriu şi estimarea costurilor pentru viitorul serviciu la nivel primar, secundar şi terţiar (cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului, consumurile/cheltuielile  pentru medicamente, mijloacelor fixe/echipamente etc.);

-  Au fost elaborate Standardele minime de calitate pentru Serviciile de intervenţie timpurie.

-  Setul de documente elaborate (Proiectul de Hotărâre de Guvern şi Nota informativă pentru această Hotărire, Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie, Standardele minime de calitate pentru Serviciile de intervenţie timpurie) a fost  promovat de Ministerul Sănătăţii pentru consultări publice  timpt de 1 lună pe site-ul MS (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=roHYPERLINK "http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1012"&HYPERLINK "http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=1012"idd=1012).

-  La discuţie şi analiza documentelor menţionate au luat parte Ministerul Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliului Naţional pentru Participare, UNICEF Moldova, Ministerul Justiţiei , care au contribuit prin avizele lor la cizelarea finală a Hotărîrii de Guvern şi Regulamentului SIT. Astfel, Regulamentul a fost completat cu compartimentul diferenţierea serviciilor de ITC  la cele 3 niveluri de acordare a SIT, au fost reevaluate costurile viitorului serviciu, modalităţile de plată, durata curelor de abilitare, a fost elaborat fragmentul ce explică evaluarea capacitaţilor familiei (puncte tari şi puncte slabe), etc.

În 2014 au fost rectificate, în baza avizelor Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Consiliului Naţional pentru Participare, UNICEF Moldova, Ministerul Justiţiei, proiectul Regulamentului de activitate şi standardelor minime de calitate, cerinţele şi criteriile specifice de eligibilitate şi costurilor pentru fiecare nivel (primar, secundar şi terţiar).

Regulamentul a fost  tradus în limba rusă, în baza examinării la Cancelaria de Stat,  a proiectului hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie şi a Standardelor minime de calitate”.

Sistematic a avut loc activităţi de promovare a IT la nivel naţional.

Au fost realizate următoarele activităţi de popularizare şi informare pentru instituirea la nivel naţional a Serviciilor de intervenţie timpurie în copilărie:

ceea ce creează oportunitatea de a sensibiliza opinia publică vizavi de acest serviciu necesar copiilor.

Activitatea de editare

Membrii echipei  ”Voinicel” (Cojocaru Ala, Calac Marina, Breabin Silvia), de comun cu specialiştii din  Institutul Mamei şi Copilului, în concordanţă cu planul de acţiuni a Ministerului Sănătăţii şi UNICEF Moldova au elaborat Ghidului pentru medicii de familie „Tulburare din spectru autist. Detectare timpurie” şi a pliantul pentru părinţi „Autismul. Ce ascunde?” care sunti distribuite pe întreg teritoriu a republicii.

A fost editată lucrarea „Tulburarea de spectru autist”, autor Dl Ivan Puiu.

A fost elaborat şi editat Ghidul beneficiarului de servicii ITC, 2000 exemplare, autor Dl Ivan Puiu.

Materialele elaborate servesc suport informaţional-didactic pentru specialişti din diferite domenii, îmbogăţind nivelul de cunoştinţă al acestora în domeniul detectării timpurii a tulburărilor de dezvoltare.

Activităţi de instruire pentru specilaişti din domeniu

CIP ”Voinicel” serveşte ca bază clinico-ştiinţifică în pregătirea studenţilor de la USMF ”N.Testemiţeanu” (2 studenţi au elaborat teza de licenţă) şi Universitatea Pedagogică de Stata ”Ion Creangă” – 2 studenţi la practica profesională.

Reprezentanţii centrului au instruit echipa CeCeFel, Chişinău în evaluarea copiilor cu dizabilităţi, şi în special, în aplicarea testelor GMFM şi DAYC (executant Calac Marina).

Proiectul: Intervenţie Timpurie pentru copilul cu dizabilităţi, Grant SEE, în cadrul Fondului ONG în România

În cadrul proiectului au fost efectuate activităţi de consultanţă a partenerilor din România - Fundaţia Inocenti şi DGASPC Bistriţa Năsăud. O echipă de profesionişti a vizitat CIP „Voinicel”, au avut loc discuţii, schimb de experienţă, activităţi de planificare a activităţilor proiectului. Echipa de experţi din CIP „Voinicel” a evaluat structura organizaţională, setul de servicii oferite de către parteneri, precum şi nivelul de pregătire profesională a specialiştilor pentru a  elabora recomandări de dezvoltare în baza serviciilor existente un Centru de Intervenţie Timpirie.

Evaluarea realizată a permis şi cuantificarea necesităţilor în pregătire profesională continuă a fiecăruia dintre specialiştii din instituţiile partenere. A fost elaborat planul training-urilor pentru specialiştii parteneri.

În perioada 6-12 octombrie, 2014 şi 27-31 octombrie 2014 a avut loc formarea specialiştilor Serviciului de intervenţie timpurie din organizaţiile partenere din România - Fundaţia Inocenti şi DGASPC Bistriţa Năsăud, România.  Cursurile au permis aprofundarea cunoştinţelor participanţilor în domeniu ITC, metodele de evaluare standardizate şi abordările contemporane în abilitarea copiilor cu tulburări de dezvoltare.

A avut loc un schimb de experienţe pozitive dintre specialiştii organizaţiilor din România şi Moldova.

Au fost instruiţi 9 specialişti a echipei multidisciplinare din instituţiile partenere din Romania.

Activităţile întreprinse au creta oportunităţi pentru deschiderea CIT din Bistriţa Năsăud, România în decembrie 2014.

Proiectul va continua în 2015 cu formarea unei reţele de formare a specialiştilor din reţeaua locală din România (medici de familie, asistenţi sociali etc.)

PROGRAMUL III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ONG

Dezvoltarea Planului Strategic al CIP „Voinicel” pentru 2015-2017

La elaborarea Strategiei de dezvoltare a Centrul de Intervenţie Precoce „VOINICEL”  pentru următorii 3 ani (2015-2017) au participat membrii echipei: Ivan Puiu, pediatru, nutriţionist – Preşedinte al Asociaţiei, Ala Cojocaru -  pediatru, Director Executiv, Ecaterina Gincota – kinetoterapeut, Marina Calac – pediatru pe dezvoltare, Mariana Jalba - neuropediatru, Ludmila Pancratov- kinetoterapeut, Silvia Breabin - psiholog, Patricia Caravai - ergoterapeut, Ala Benderschi – logoped şi Angela Mihaluţa – nursă, asistent kineto terapeut.

A fost elaborată organigrama de perspectivă a Centrului, delimitate 3 direcţii/programe de activitate, efectuată analiza SWOT şi direcţiile strategice de dezvoltare şi planul de acţiuni pentru 2015-2017.

Planul strategic elaborat va facilita dezvoltarea organizaţiei şi căutarea de fonduri pentru realizarea activităţilor Centrului.

Specialiştii de la „Voinicel” au beneficiat pe parcursul elaborării Strategiei de instruire în domeniul managementului organizaţional, oferite de expertul în domeniu Gheorghe Caraseni (suport SOROS Fundation).

Au fost elaborate modificari la Statutul de activitate a Centrului, în conformitate cu planul strategic elaborat.

 

Proiect de suport al educaţiei continue a specilaiştilor, AHEAD Norway

 

Proiectul a avut drept obiectiv fortificarea potenţialului profesional al echipei CIP „Voinicel”. Astfel a fost oferit suport financiar pentru  participarea profesioniştilor de la Centru la cursuri de instruire, forumuri ştiinţifice în ţară şi peste hotare:

 • Cojocaru Ala a participat la International congress on early childhood intervention, Antalya, Turkey, 3-6 Aprilie 2014, unde şi-a aprofundat cunoştinţele in domeniu, dar şi a stabilit contacte de colaboarre cu specialişti din Turcia, SUA, Ucraina, Olanda, Norvegia. Graţie legaturilor stabilitite cu autorii instrumentului „Parenting Interactions with Children: Checklist of Observations Linked to Outcomes (PICCOLO™)”, SUA a fost luată decizia de a traduce avcest instrument în limba romana şi a-l implemnta la Centru. După Congres Manualul şi DVD a fost procurat.
 • Breabin Silvia a efectuat o vizită de studiu în Olanda, unde a vizitat mai multe instituţii ce oferă servicii d eIT şi a conlucrat cu specialişti în psihologie.
 • Angela Mihaluta a beneficiat de un curs în kinetoterapie la USMF „N. Teastemiţanu”.
 • Ivan Puiu, Ecaterina Gincota, Ludmila Pancratov, Mariana Jalba – au participat la lucrările Congresului Academiei Europene a Copilului cu Dizacilităţi (EACD Annual Meeting, July 3-5, Vienna, Austria), unde au beneficiat de mai multe informaţii de ultimă ora in domeniul ITC.
 • Ivan Puiu a efectuat o vizită de Belgia (Brussels events, 1-4 December 2014), în cadrul căreea a vizitat un Centru din Ardiun, Olanda (Inclusion of people with disabilities), a participat la Sesiunea Parlamentului european consacrată persoanelor cu dizabilităţi, a activat în grupul d elucru d eorganizarea a Conferinţei în ITC, care va avea loc în Moldova în Chişinău în aprilie, 2014.
 • Marina Calac a participat al Conferinţa internaţională pentru studenţii medici din diferite ţări, care a avut loc în  Odessa 17-19 Oct. 2014, unde a performat un curs cu tema „Autistic spectrum disorders” în 3 grupe de participanţi. 
 • Echipa „Voinicel” a beneficiat de un curs de instruire in house  în managementul proiectelor,  predat de Expertul Gheorghe Caraseni (December, 2014).

Din sursele proiectului a fost completată biblioteca  Centrului cu cărţile:

A fost procurat instrumentul PICCOLO (Manual, DVD) de evlauare a intercaţiunii părinte-copil pentru îmbunătăţirea suportului parental în dezvoltarea copilului.

Membrii echipei CIP Voinicel au participat activ la diferite forumuri naţionale şi internaţionale şi instruiri continue:

-  Neuropediatrul Mariana Jalba  a finalizează anul II de studii postuniversitare în Psihologie în cadrul Institutului de educaţie continuă. 

-  Patricia Corovai a participat la cursul " Autism. Aspecte teoretice si practice", organizatia " Ancora Salvarii"; cursuri de instruire (6, 7, 8, 11 octombrie , 1 noiembrie; 6 decembrie).

-  Cojocaru Ala, Calac Marina - 26 septembrie 2014 - Conferinţă cu participare internaţională “Practica medicală în domeniul maladiilor rare la copii în RM”.

Membrii echipei sa-u implicat în activitățile Alianţei Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din RM, membru al căreea a devenit:

-  6 mai, Workshop-ul de elaborare a strategiei AOPD pentru a. 2015-2017 la  Centrul Comunitar pentru Copii si Tineri cu dizabilitati fizice.

-  22 mai, II –lea Workshop de elaborare a strategiei AOPD pentru a. 2015-2017 la  Centrul Comunitar pentru Copii si Tineri cu dizabilitati fizice.

-  19 iunie 2014, Consultarea publică pe marginea proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative(Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, legea cu privire la fundaţii, legea cu privire la patronate şi legea cu privire la sindicate), organizată de către Ministerul Justiției.

-  Şedinţa de elaborarea a Planului de acţiuni al AODP pentru anul 2015.

Cojocaru Ala, Calac Marina au participat la şedinţa Societăţii Pediatrilor din Moldova, prezentând raportul „Autismul. Detectare timpurie”, ianuarie, 2014.

Cojocaru Ala a participat în grupul de lucru de OMS, MS, ME de elaborarea a Starategiei nationale de sanatate si dezvoltare a copiilor si adolescentilor 2014-2024.

Centrul Voinicel a colaborat în diferite domenii cu partenerii :

AHEAD - Norvegia

Centrul de boli genetice rare „Frambu”, Norvegia

Hjelp Moldova, Organizaţie comunitară, Norvedia

Direcţia municipală Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău

Ministerul Protecţiei Sociale şi a Familiei RM

Ministerul Sănătăţii RM

Ministerul Educaţiei

Ministerul de Finanţe

Centrul Naţional de Management în sănătate din Republica Moldova

UNICEF-Moldova

SOIR-Moldova

East European Fundation

Centrul PAS

Primăria mun. Chişinău

Direcţia Sănătăţii, mun. Chişinău.

Direcţia Generală Educaţie Ştiinţă Tineret şi Sport (DGEŞTS)

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copil

Centrul de zi „Speranţa”, Chişinău

Keystone Moldova

IMSP IMC; Centrul „Follow up”

Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală MS AŞM RM

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”

Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială Acasă

Colegiul Naţional de Medicină, Chişinău

Echipa mobilă or. Ialoveni

Centrul de zi din com. Tătăreşti

Centrul de zi „Luminiţa”, Sângerei

Centrul de zi „Fidanjic”, Comrat

Centrul „Pasărea albastră”, Hînceşti

Impactul activităţilor realizate

Eforturile CIP „Voinicel” de dezvoltare a sistemului de ITC la nivel naţional prin crearea cadrului normativ şi legal au pregătit terenul pentru crearea serviciului de IT la nivel naţional: a fost elaborat şi prezent la Guvern proiectului de Regulament al Serviciului ITC si Standardele minime de calitate pentru cele trei nivele ale Serviciului ITC. Chiar dacă aceste acte normative nu au fost încă aprobate, toate măsurile de promovare întreprinse în sursele mass-media au sensibilizat opinia publică şi au declanşat numeroase discuţii în societate, mediu profesionist, universitar, de cercetare etc. Schimbarea opiniilor la toate nivelele, va facilita procesul de aprobare a Regulamentului pentru iniţierea SIT la nivel de ţară pentru alinierea la standardele europene.

Totodată, 140 de familii au beneficiat de suport multidisciplinar prin acordarea SIT, eficiente şi adaptate individual la necesităţile copilului. Suportul acordat familiei a contribuit la aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru o înţelegere mai bună a problemelor copilului  şi dezvoltarea optimală a potenţialului lui.

A crescut calitatea vieţii copiilor cu dizabilităţi, s-a îmbunătăţit nivelul de dezvoltare a lor ca rezultat al unei abordări profesionale, multidisciplinare în cadrul serviciilor oferite.

S-a îmbunătăţit procesul de incluziune a copiilor cu dizabilităţi în instituţiile preşcolare şi şcolare.

Au fost stabilite relaţii transfrontaliere cu parteneri din România, a luat start un proiect comun de schimb de experienţă şi transfer de cunoştinţe în domeniul ITC. Drept rezultat al acestor activităţi partenerii români au dezvoltat un Centru de IT în baza modelului „Voinicel”.

Cu aportul specialiştilor de la „Voinicel” au fost elaborate materiale didactice şi informative care au fost distribuite la nivel naţional medicilor de familie şi părinţilor (Lucrarea „Tulburarea de spectru autist”, Ghidul beneficiarului de servicii ITC, Ghidului pentru medicii de familie „Tulburare din spectru autist. Detectare timpurie” şi a pliantului pentru părinţi „Autismul. Ce ascunde?”), ceea ce facilitează identificarea timpurie a copiilor cu autism şi încadrarea lor în programele terapeutice speciale.

Astfel, Centrul  „Voinicel” a devenit unul de performanță, în care activeză o echipă de profesioniști consolidată, care posedă cele mai moderne metode de diagnistic, evaluare, reabilitare.

 

Preşedintele CIP „Voinicel”                                                                                                        Dr Ivan Puiu

Director executiv                                                                                                                                       Dr Ala Cojocaru

Organizaţia:                                    Centrul de Intervenţie Precoce  „Voinicel”

Adresa juridica:                              Str. M. Eminescu 23/5, Chişinău, MD- 2012, MOLDOVA

Adresa  nouă                                     Str. strada Drumul Taberei 2a, MD-2008, Chişinău, Moldova

Telefon:                                 +373 22 22 49 36, +373 22 20 03 28

Fax:                                       +373 22 20 03 27

E-mail:                                   voinicel@usmf.md, ivan_puiu@excite.com
Rapoarte anuale

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te