Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Despre Noi  »  Rapoarte anuale
Rapoarte anuale
Parport Anual de Activitate, anul 2015

Raport anual de activitate

al Centrului de Intervenţie Precoce ”Voinicel”

pentru anul 2015

Chişinău 2015

 

 

INFORMAŢII GENERALE

Centrul de Intervenţie Precoce „Voinicel” este o organizaţie obştească, non profit, non guvernamentală, apolitică, constituită prin liberă manifestare a voinţei persoanelor asociate, care a  fost creată în anul 2003 cu suportul AHEAD - Moldova din Norvegia cu următorul scop: ajutorarea părinţilor de a menţine copiii cu nevoi speciale în cadrul familiei; acordarea de ajutor practic, copiilor cu nevoi speciale şi a familiilor acestora; stabilirea de contacte cu organizaţiile similare de peste hotare.

În anul 2004, cu suportul Ministerului Afacerilor externe din Norvegia, a fost achiziţionat  edificiul pentru acest centru pe adresa Chişinău, str. M. Eminescu 23/5.  Pe parcurs, cu suportul Janivo, Cordaid şi altor organizaţii centrul a fost echipat. 

În prezent, CIP „Voinicel” acordă cu succes servicii de intervenţie timpurie pentru copiii cu nevoi speciale şi familiile acestora, dar şi participă activ în procesul de promovare a intervenţiei timpurii la nivel republican.

În 2013 CIP „Voinicel” a achiziţionat un nou edificiu (pe strada Drumul Taberei 2 a, or. Chişinău, MD-2008), graţie suportului oferit de MAE Norvegiei prin eforturile nemijlocite a Organizaţiei Norvegiene AHEAD Moldova.  Astfel, Centrul şi-a sporit capacitatea de spaţii funcţionale şi s-au îmbunătăţit condiţiile de prestare a serviciilor.

Echipa CIP „Voinicel” actualmente constă din 17 persoane, dinte care 13 angajați de bază şi 4 prin cumul: 2 pediatri, 1 neurolog pediatru, 1 nutriţionist, 1 specialist în echipamente speciale, 2 specialişti în kinetoterapie, 1 asistent în kinetoterapie - nursă, 1 specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului, 1 asistent social/specialist terapie ocupaţională/ psihopedagog, 1 psiholog, 1 specialist în informatică/inginer, 1 contabil şi personal adiţional (dereticătoare). Centrul are relaţii colegiale de colaborare cu experţi, specialişti în diferite domenii, medici practicieni (endocrinolog, audiolog, oftalmolog, ortoped şi alţii), care sunt implicaţi la necesitate.

Consiliul de administrare

 

Saptefrați Lilian, președinte, profesor universitar, USMF „N. Testemițanu”                                                                         Holban Ala, conferențiar universitar, USMF „N. Testemițanu”                                                                         

Ciocan Ludmila, master în management, specialist pedagog și sociolog, expert în  elaborarea politicilor în domeniul dizabilității  

Cenușă Olga, cenzor.                                                                 

Membrii echipei Centrului de intervenţie timpurie “Voinicel”

1.                    Ivan PUIU, director executiv, medic pediatru/nutriţionist; căutător de fonduri

2.                    Ala COJOCARU, director program „Intervenția Timpurie in copilărie”, medic pediatru (pediatru de dezvoltare)

3.                    Călin APOSTOL, coordonator proiect

4.                    Marina CALAC, medic pediatru (pediatru de dezvoltare)

5.                    Mariana JALBA, medic pediatru neurolog

6.                    Liudmila PANCRATOV, fizioinetoterapeut, specialist în echipamente pentru copii cu disabilităţi fizice

7.                    Ecaterina GÎNCOTA, fiziokinetoterapeut (la moment studii de doctorat la zi, Norvegia)

8.                    Daniela CARP, fiziokinetoterapeut

9.                    Ala BENDERSCHI, specialist în dezvoltarea timpurie a comunicării copilului

10.                Silvia BREABIN, psiholog

11.                Ada SAVCA, asistent social, psihopedagog (la moment studii la zi, masterat in asistența socială, Franța)

12.                Patricia DABIJA, psihopedagog

13.                Angela MIHALUŢĂ, specialist în kinetoterapie, nursă

14.                Elena TESSA, contabil şef

15.                Igor SPALATU, inginer, specialist în informatică

16.                Liuba COPET, dereticătoare

17.                Alexandru PIGULEAC, grădinar

 

Pe parcursul a.2015 echipa Centrului de Intervenţie Precoce a implementat următoarele proiecte:

 

Tabelul 1.

Proiecte de bază implementate de CIP „Voinicel” în a. 2015

 

 

Donatori

Titlul proiectului

Termen de realizare

1

Fundaţia SOROS Moldova, MHI, Budapesta

 

Iintervenția Timpurie în Copilărie – o realitate pentru RM

01.01.2015-31.12.2015

2

SOIR Moldova

 

Dezvoltarea sistemului de Iintervenția Timpurie în Copilărie la nivel național

09.02.2015-31.12.2015

3

Donator privat Austria

Enhansement and Accreditation of Early Child Care Services for children with disabilities in Moldova

01.05.2015-31.12.2015

4

East Europe Foundation

Dezvoltarea şi fortificarea serviciului de intervenţie timpurie în Republica Moldova – trecere la finanţare de Stat

01.01.2015-30.08.2015

5

MFA-AHEAD Moldova din Norvegia

Competence and networking development for handicapped children

16.06.2015-31.12.2016

6

AHEAD-Moldova (Donație Biserică)

Servicii de Intervenție Timpurie pentru copilul cu dizabilități

01.09.2015-31.12.2015

7

Helping Hands

Contribuție la procurarea unui automobil nou pentru CIP „Voinicel”

1.05.2015

8

Gran SEE, în cadrul Fondului ONG în România

Intervenţie Timpurie pentru copilul cu dizabilităţi

01.01.2015-31.12.2015

 

Buget anual total

 

 

 

 

In anul 2014, echipa CIP „Voinicel” a realizat activități în concordanță cu Strategia de dezvoltare a organizației în cadrul a trei programe:

 

PROGRAMUL I. INTERVENŢIA TIMPURIE ÎN COPILĂRIE

PROGRAMUL II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ITC LA NIVEL NAȚIONAL

PROGRAMUL III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ONG

 

PROGRAMUL I. INTERVENŢIA TIMPURIE ÎN COPILĂRIE

Pe parcursul a. 2015 CIP „Voinicel” a oferit Servicii de Intervenție Timpurie la 242 de familii. La finele anului în lista beneficiarilor se numară 167 familii, dintre care 80 de familii noi incluse pe parcursul anului. Numărul de beneficiari a crescut în ultimii doi ani, odată cu achizitionarea noului edificiu, cu 30%.

Structura nosologică a beneficiarilor Centrului este următoarea: copii cu tulburări din spectrul autist (TSA) – 44 (26,4%); sindromul Down – 31 (18,7%); tulburări de vorbire – 25 (15,1%); tulburări de dezvoltare, cause nedeterminate – 23 (13,8%); palalizie cerebrală infantile – 18 (10,6%); grup de risc (inclusive prematuritate) – 11 (6,5%); maladii/sindroame genetice – 6 (3,5%); anomalii congenitale – 4 (2,4%); ADHD – 2 (1,2%); epilepsie – 3 (1,8%). În ultimii 4-5 ani, numărul copiilor cu TSA și tulburări de vorbire a crescut. Numărul copiilor cu Sindrom Down fluctuează nesemnificativ.  Numărul copiilor cu PCI s-a redus nesemnificativ.

 

Figura 1. Dinamica numărului de beneficiari ai CIP „Voinicel”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarii Centrului „Voinicel” au fost implicați în servicii de ITC, în programe de scurtă durată sau extinse, care au inclus:

 

Tabelul 2.

Servicii de Intervenție Timpurie în Copilărie, oferite la CIP „Voinicel” în a. 2015

 

Servicii

Unitate

Număr

Consultații, total

 

1775

Consultații în echipa interdisciplinară

consultație

330

Consultații ale specialiștilor (repetate)

consultație

1445

Evaluări ale dezvoltării copilului, total

sesiuni

1019

DAYC

sesiuni

56

PEDI

sesiuni

18

ADOS

sesiuni

27

ABLLS

sesiuni

3

M-CHAT

sesiuni

131

Amile-Tison

sesiuni

32

Ancheta socială

sesiuni

16

WPPSI-IV

sesiuni

21

Bayley-III

sesiuni

20

GMF-CS

sesiuni

9

GMFM

sesiuni

14

PLS

sesiuni

76

Evaluarea interacțiunii parinte-copil (terapeut ocupational)

sesiuni

596

Stimulare a dezvoltării, total

 

2727

Kinetoterapie

ședințe individuale

1468

Stimulare timpurie a comunicării

ședințe individuale

618

Terapie ocupațională

ședințe individuale

596

Programul de dezvoltare a abilităților parentale (ICDP - International-Child-Development-Programme)

ședințe/părinte

45

Ortezare

orteze/copii

6

Vizite la domiciliu

vizite

36

Ședințe cu părinții

ședințe

16

 

Activități cu părinții

Pe parcursul anului 2015 la Centru un accent deosebit s-a pus pe lucrul cu părinții, cultivarea abilităților parentale pentru obținerea unei dezvoltări cât mai armonioase a copilului. Un ciclu de 8 ședințe consecutive cu părinții a avut scopul de a  fortifica cunoștințele părinților în probleme de drepturi ale copiilor cu dizabilităti, modul de petrecere a masurilor de lobby vis-s-vis de organele de stat. La unele ședințe au fost prezenți reprezentanți  ai grădinițelor specializate sau de tip general, astfel părinții au luat cunoștință cu modalitățile de  adresare la aceste grădinițe, documentația necesară, precum și de spectrul de activități îndreptate spre abilitarea cu copiilor cu dizabilități. Pe parcursul activităților s-a consolidat un grup de 10 părinți, care a preluat inițiativa de continuare a întâlnirilor pentru a discuta problemele stringente cu care se confrunta părinții ce au în îngrijire copii cu dizabilități (grupul a organizat 3 ședințe în perioada de referință).

Instrumente noi de diagnostic, evaluare și abilitare implementate

 1. Echipa Centrului sistematic implementează noi metode de diagnostic, evaluare și abilitare a copilului mic cu dizabilități. Astfel pe parcursul anului a continuat implementarea programulului de dezvoltare a abilităților parentale (Programul ICDP - International-Child-Development-Programme), în care au fost implicați 45 de membri ai familiilor de beneficiari.
 2. Centrul Voinicel a inițiat procedura de traducere oficială a instrumentului de evaluare PICCOLO (Parenting Interactions with Children: checklist of observations linked to outcomes). Până în prezent în Moldova nu a fost implementat sau utilizat un instrument echivalent, care ar estima calitatea interacțiunii părinte - copil – condiție importantă pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. Inițial a fost stabilită o legătură de colaborare cu autorii acestui instrumen – elaborat în SUA (prof. Lori Rogman și prof. Mark Inocenti), a fost procurat manualul de utilizare și un DVD pentru instruiri.  Profesioniștii din Centru au dat start implementării PICCOLO în practica cotidiană.
 3. Doi profesioniști de la Centru au obținut certificare în utilizarea metodei de evaluare The Assisting Hand Assessment (AHA) – test de evaluare a funcționării maînii la copiii cu dizabilități.  AHA estimează cât de eficient este utilizată mâna afectată în activități bimanuale. Evaluarea se realizează prin observarea manipulării spontane a jucăriilor, într-o sesiune relaxantă de joacă a copilului.  Testul standardizat este destinat copiilor cu paralizie cerebrală - hemiplegie sau paralizie a plexului brahial cu vârste cuprinse între 18 luni și 12 de ani.
 4. Centrul „Voinicel” a procurat instrumentul de diagnostic și îmbunătățire a managementului copiilor cu patologii genetice - LONDON Medical Databases for the diagnostic and management of genetically syndromes (http://www.lmdatabases.com/about_lmd.html).  Deoarece posibilitățile de diagnostic genetic în țara noastră sunt limitate, acest instrument va facilita diagnosticarea cazurilor de maladii și sindroame genetice la copiii beneficiari ai Centrului. Baza de date conține 3 direcții de diagnostic:

 

·     The Winter-Baraitser Dysmorphology Database (conține informații despre 5,500 dismorfisme, anomalii multiple congenitale și sindroame cu retard mental;

·     The Baraitser-Winter Neurogenetics Database (conține informații despre  4,800 sindroame care implică sistemul nervos central și periferic la adulți și copii;

·      Librăria foto ( colecție de 20,000, care arata dismorfisme genetice și alte date relevante);

·      The London Ophthalmic Genetics Database (GENEEYE) -  bază de date de 3,100 condiții genetice oftalmice.

 

5.          Centrul a fost conectat la baza de publicații medicale bazate pe dovezi – Hinari, care este o sursă importantă de informații în toate domeniile medicale, inclusiv în domeniul de referință.

 

Activitățile programului au fost suportate în cadrul proiectelor 3, 4, 5, 6  (vezi tabelul 1).

 

Activităţi pentru licenţierea şi acreditarea Centrului

 

A fost schimbată (august 2015) destinația edificiului Centrului, ceea ce a oferit posibilităţi reale de licenţiere şi acreditare a serviciilor prestate. Centrul a fost licențiat (Licența nr.049588 din 12 august 2015) în acordarea asistenței medicale consultative în domeniul pediatriei, neurologiei pediatrice, kinetoterapiei.

CIP ”Voinicel” a obținut Cod în Nomenclatorul Instituțiilor medico-sanitare private (nr. 4483, proiect de actualizare a Nomenclatorului – decembrie, 2015).

A fost pregătit pachetul de documente necesare pentru Acreditarea Centrului.

Sensibilizarea opiniei publice, promovarea incluziunii sociale a copilului cu dizabilități

În perioada de raportare a fost reînnoit Acordul de colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău prin care CIP ”Voinicel” și DGETS îşi propun o colaborare reciprocă, orientată spre organizarea şi implementarea unor activităţi de sensibilizare a opiniei publice către problemele copilului cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi familiei lui, care vor facilita integrarea în instituţiile de învăţământ educaţionale preşcolare de tip general sau special a copiilor cu dizabilităţi mentale şi fizice mai mari de 3 ani - beneficiari ai serviciilor de intervenţie timpurie (proiect 1, tabelul 1).

Semnarea Acordului de colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău a permis demararea procesului de organizare și desfășurare a training-urilor cu scopul sensibilizării opiniei publice vizavi de copiii cu dizabilități și familiile lor în instituțiile educaționale preșcolare. 

În decembrie 2015  experții CIP ”Voinicel” și expertul DGETS au organizat și desfășurat training-uri pentru personalul administrativ, educatorii, lucrătorii medicali din 4 grădinițe municipale nr. 146, nr. 16, nr. 149, nr.138 – per total 67 de audienți. Participanții la training-uri au apreciat înalt efortul Centrului „Voinicel” în acest context și au solicitat continuarea colaborării.

Ceremonii/Activități de socializare

Pa data de 27 mai a avut loc tradiționala Celebrare a zilei internaționale a copiilor. La sărbătoare au participat familiile de beneficiari, reprezentanții organizației AHEAD Moldova – partenerii fideli ai Centrului.

Pe 28 decembrie a avut loc Celebrarea Crăciunului – o alta tradiție mutianuală – la Teatrul „Licurici”. Copiii au primit cadouri de la Moș Crăciun. Aceste activități au fost realizate cu suportul AHEAD Moldova  (proiectul 5, vezi tabelul 1).

Îmbunătățirea infrastructurii Centrului

Pe parcursul anului au fost întreprinse mai multe măsuri de îmbunătățire a infrastructurii Centrului:

 1. A fost îmbunătățit sistemul de încălzire și izolare, ventilare a edificiului și etajului 3 a edificiului. În spațiile în care a fost instalat sistemul de încălzire vor putea fi organizate o bibliotecă, birouri, oficiul de evaluări. A fost instalată încălzire în logie, care este adaptată în calitate de oficiu de urgențe medicale.

A fost efectuat izolarea hidro și termo a subsolului, reparat sistemul de ventilare, reparată fațada clădirii, efectuată hidro izolarea pereților exteriori a subsolului, schimbată țeava conductoare de gaz, create noi spații de depozitare la etajul 3, schimbată scara de urcare în pod, reparate și vopsite ușile. Toate lucrările efectuate vor contribui la reducerea cheltuielilor de întreținere a edificiului. 

 1. A fost procurat un nou automobil pentru Centru (Nissan Qashqai, diesel, 1.5 dci). Automobilul va fi utilizat pentru realizarea activităților Centrului – training-uri și supervizie în Centrele regionale, care prestează servicii copiilor cu dizabilități.
 2. A fost construit un teren de joacă, adaptat pentru copii cu nevoi speciale. Terenul de joacă va fi un loc de relaxare pentru copii și părinți, de socializare. Totodată, echipamentele de pe terenul de joacă sunt și instrumente de stimulare senzorială a copiilor și stimulare a funcțiilor motorii. Suprafața terenului de joacă a fost acoperită cu plastic special, inofensiv pentru copii și care facilitează deplasarea copiilor cu nevoi speciale.
 3. Au fost procurate 3 mese pentru masaj.
 4. Au fost procurate 20 de cărți valoroase pentru profesioniști și beneficiari, care vor completa fondul de literatură științifică, didactică de care dispune Centrul.

 

Toate cheltuielile de îmbunătățire a infrastructurii Centrului au fost realizate cu suportul proiectului 5 (vezi tabelul 1).

 

 

PROGRAMUL II. DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE ITC LA NIVEL NAȚIONAL

Pe parcursul etapei de raportare au avut loc mai multe activități care au avut drept obiectiv dezvoltarea sistemului de ITC la nivel naţional prin crearea cadrului normativ şi legal pentru serviciile de intervenţie timpurie în copilărie şi prin oferirea de bune practici de intervenţie timpurie.

Astfel, au fost implementate următoarele activități:

 • Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie prin elaborarea complexul de servicii de ambulatoriu a fost din nou redactat, ținând cont de amendamentele din partea Ministerului Sănătății și CNAM.
 • A fost realizat studiul ”Metodologii de finanțare a Serviciului de Intervenție Timpurie în Copilărie (ITC) – experiențe internaționale” și pus în discuție la ședințele cu factorii de decizie în implementarea ITC în Moldova.
 • Au fost elaborate actele normative ce țin de implementare serviciului de ITC (Programul Unic, Normele Metodologice, costurile pentru 37 de servicii din cadrul ITC, criteriile de eligibilitate, descrierea serviciilor cu cronometrarea timpului, etc.).
 • În perioada de raportare au avut loc 5 întâlniri și discuții cu Ghenadie Țurcanu, reprezentantul Centrului PAS, în special, asupra schimbărilor/actualizărilor Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie, noilor abordări în stabilirea Criteriilor de Eligibilitate, Standarde Minime de Calitate, Cerințe și Indicatori de performanta, etc. Iuliana Garam, sef departament de la CNAM. Discuțiile s-au axat pe deblocarea situației cu Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie.
 • Pe data de 2 aprilie 2015 Dl Ivan Puiu, expert ”Voinicel” a participat la audierile publice ”Serviciile de Intervenție Timpurie: când începem să implementăm Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități?” cu prezentarea raportului ”Serviciul de Intervenție timpurie în copilărie – un drept fundamental al copilului ”.
 • Pe data de 30 iunie 2015 în incinta CIP ”Voinicel” a fost organizată și desfășurată masa rotundă cu genericul ”Progrese și perspective de implementare a Serviciului medico-social de Intervenție Timpurie în Copilărie în Republica Moldova”. La acest eveniment au participat reprezentanți  Fundația Soros-Moldova, SOIR-Moldova, CNAM, Centrului PAS, AO FCPS Criuleni, CIP Voinicel – total 10 participanți (procesul verbal și lista participanților se anexează). Rapoartele de bază au fost prezentate de Dl Ivan Puiu, expert CIP ”Voinicel” și Iuliana Garam, expert CNAM. S-a discutat:

- importanța implementării Serviciului medico-social de Intervenție Timpurie în Copilărie (ITC) în Republica Moldova;

- evoluții pozitive în procesul de elaborare a Actelor Normative pentru implementarea    Serviciului   de ITC în Republica Moldova;

- inițiativele Companiei Naționale de Asigurări Obligatorie in Medicină pentru implementarea serviciului medico-sociale de ITC în Moldova.

 

Astfel, drept rezultat, de comun efort cu experții de la CNAM, a fost pregătit pachetul de documente cu actele normative necesare pentru implementarea serviciului de ITC (Completări la Programul Unic, Normele Metodologice, Regulamentul Cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie actualizat, costurile, criteriile de eligibilitate, descrierea serviciilor cu cronometrarea timpului). Documentele elaborate au fost înaintate la  Ministerul Sănătății.

Mai multe activități de promovare a ITC pentru implementarea serviciului la nivel național au avut loc cu efortul Centrului pe rețelele de socializare:

http://e-sanatate.md/News/4816/copiii-bolnavi-pe-care-statul-ii-ajuta-doar-pe-hartie.

http://www.e-sanatate.md/News/4651/ala-cojocaru-director-executiv-centrul-voinicel-curele-scurte-de-reabilitare-care-se-fac-in-spitalele-din-tara-sunt-prea-putine-pentru-a-ajuta-copiii-cu-adevarat#sthash.kJvYJz9Z.Ulgm0NiA.dpuf

http://voinicel.md/index.php?pag=news&id=721&rid=506&l=ro

http://www.timpul.md/articol/copiii-autiti-din-moldova-diagnosticai-cu-retard-mental-i-indopai-cu-sedative-77397.html

 

Serviciile de ITC au fost promovate și în cadrul unei colaborări cu redacția VIP Magazin.  Drept rezultat a acestei conlucrări, în decembrie, 2015 a apărut articolul Povești din viață despre dragoste și curaj.  În acest articol trei familii beneficiare ale CIP ”Voinicel” își împărtășesc trăirile legate de creșterea și educarea unui copil cu dizabilități. Părinții subliniază importanța serviciilor de ITC oferite de către CIP ”Voinicel” în procesul de reabilitare/abilitare a copilului lor, rolul semnificativ al sprijinului informațional și psihologic oferit pentru întreaga familie:


http://www.vipmagazin.md/proiect/Pove%C8%99ti_din_via%C8%9B%C4%83_despre_dragoste_%C8%99i_curaj/http://www.vipmagazin.md/proiect/Familia_Gortolomei._Curajul_de_a_fi_special/

http://www.vipmagazin.md/proiect/Familia_Busuioc._Via%C8%9Ba_ca_o_misiune/

http://www.vipmagazin.md/proiect/Familia_Ceban._O_%C8%99ans%C4%83_pentru_fericire/

 

Experții de la „Voinicel” au participat la emisiuni TV  și radio, promovând idea de implementare a ITC la nivel national.  

Pe parcursul anului 2015 a fost organizat un ciclu de ședințe cu părinții, în cadrul cărora aceștea au elaborat o petiție, adresată Ministerului Sănătății și în care au cerut răspuns la întrebarea „Când va fi implementat Serviciul de Intervenție Timpurie la nivel național?”. Petiția a semnată de circa 300 părinți.

Această activitate a avut drept răspuns activizarea factorilor de decizie (MS RM, CNAM etc.) în pregătirea actelor necesare pentru aprobarea de către Guvern a Regulamentului Cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie și expediată la organele de stat sus numite (Regulamentul – cadru a fost avizat de factorii de decizie și expus pentru dezbateri publice).

 

Activitățile din cadrul acestui program au fost suportate din mai multe proiecte (1, 2, 3, tabelul 1).

 

Promovare Intervenției Timpurii în Copilărie la nivel internațional

În perioada 22-24 martie 2015 experții Ala Cojocaru și Ivan Puiu din inițiativa și cu sprijinul Fundației Inocenti, România au organizat și desfășurat Cursul de formare în Intervenția Timpurie pentru copilul cu dizabilități. Circa 80 de medici de familie și asistenți medicali din județul Bistrița au participat activ la acest curs. Fundația Inocenti a preluat modelul Centrului „Voinicel” de acordare a serviciilor de ITC, iar în cadrul proiectului bilateral profesioniștii din „Voinicel” au instruit echipa de profesioniști din România și specialiști din diferite domenii, care vor fi implicați în crearea rețelei serviciului de ITC în Județul Bistrița-Năsăud (proiect 8, tabelul 1).

Centrul „Voinicel” participă activ la organizarea unui eveniment important pentru RM de promovare a Intervenției Timpurii pentru copilul cu dizabilități - EASPD Annual Conference „Growing together: from grassroots initiatives to national strategies in early-childhood intervention”,  care se va desfășura în perioada 20-21 aprilie, 2016 la Chișinău.

Experții de „Voinicel” au participat la elaborarea Agendei preliminare a Conferinței, listei invitaților etc.

 

Activităţi de instruire pentru specialişti din domeniu

CIP ”Voinicel” serveşte ca bază clinico-ştiinţifică în pregătirea studenţilor de la USMF ”N.Testemiţanu” (2 studenţi elaborează teza de licenţă).

PROGRAMUL III. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR ONG

Pentru consolidarea capacităților organizației au fost realizați mai mulți pași importanți. A fost reorganizată structura organizațională prin:

Aprobarea Statutului în noua redacție și alegerea Consiliului de Administrare extern

Pe 11 septembrie 2015 s-a desfășurat Adunarea Generală nr. 2 al Asociației Obștești Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” în cadrul căreia s-a decis aprobarea noii redacții a Statutului Asociației Obștești Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” și a o înainta pentru aprobare la Ministerul Justiției (depus la 30.09.15 la Ministerul Justiției). A fost ales Președinte a Asociației obștești/Președinte a Consiliului de Administrare a Asociației Obștești Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” Dl Șaptefrați Lilian, membrii Consiliului de administrare a AO Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” Dna Holban Ala și Dna Ciocan Ludmila și cenzorul AO Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” Dna Olga Cenușă pentru următorii 3 ani. A fost ales în calitate de director executiv a AO Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel Dl Puiu.

Instruiri în domeniul profesional a tuturor angajaților

Pe parcursul anului de raportare, profesioniștii de la Voinicel au participat la numeroase evenimente științifice și cursuri (tabelul 3)

Tabelul 3.

Programul de instruire continuă profesională a echipei CIP „Voinicel”, a. 2015

 

Nr d/o

Date

Name, surname

Event

Short characteristic of event

1

Ianuarie

Angela Mihaluta,

Curs în kinetoterapie la USMF „N. Teastemiţanu”

Actualități în kinetoterapie și masaj la copii cu dizabilități

 

2

12-21 Martie

S.Breabin

L.Pancratov

E.Gincota

M.Jalba

Vizită de studiu,

Oslo

 

 

Activități: 

1. Workshop at Rikshospitalet with Reidun Jahnsen and Gerd Myklebust. PEDI-Cat assessment.

2.       One day workshop with Neeta M. Parmar in Cognitive therapy.

3.       Meeting in Public Health Institute, Oslo wit director Heidi Aase. Research ADHD and Early intervention.

4.       3 days training at Center PITH: Programme Intensive Training and Habilitation.

5.       One day workshop with Geir Lundby, psychologist in narrative therapy.

6.       One day workshop at Nasjonalt kompetansesenter inkl AD/HD, Ullevål hospital with Hilde Andreassen and Britta Nilsson. ADD/ADHD.

7.       Meeting at Frambu Center with Kai Rabben. Rare genetic disorder.

3

27 – 31 Mai

Silvia Breabin Ecaterina Gincota

Ivan Puiu

 

27 Annual Meeting,

European Academy of Childhood disabilities (EACD, 2015)In Copenhagen Denmark

Patru teme de baza, care se consideră a fi esențiale pentru dezvoltarea copilului cu dizabilități, au fost puse în discuție în lucrările conferinței -  neuroplasticitatea, nutriție și exerciții fizice, cogniția și tehnologia.

 

 

4

16-17 Iunie

Marina Calac

Arctic Conference on Autism and Developmental Disabilities 2015

Norway, Tromso

The Arctic Autism Conference 2015 is the first biannual conference on autism and developmental disorders, held in Tromsø, Norway. The conference is a joint venture between UiT - The Arctic University of Norway, Dept. of Psychology, The Norwegian Research Council, The Regional Network for Autism, ADHD and Tourette.

5

25-29

August

Ecaterina Gincota

Ludmila Pancratov

AHA Courses Copenhagen,

Denmark

The Assisting Hand Assessment (AHA) – certificarea în metodă de evaluare a funcției mâinii afectate (PCI), aplicabilă la copii de 18 luni-12 ani.

 

6

20.09 - 24.09

Ivan Puiu

Oslo visit

Extinderea parteneriatului cu Ministerul de Externe a Norvegiei. Reprezentantul centrului a participat la câteva întruniri cu potențiali donatori (ABERIA).

7

August

Ecaterina Gincota

Oslo visit

Visită relaționată cu studiile de doctorat la Universitatea din Oslo.  

8

01-

06

Decembrie

Ala Cojocaru

Marina Calac

Istanbul, Turkey

International Congress in Developmental Pediatrics

The 1st IDP Congress is organized by the Developmental Pediatrics Association

The Congress theme is “ADD-ECD: Addressing Difficulties in Early Childhood Development.”

9

05 – 30.10

Ala Cojocaru

Grat, Vienna, Austria

Observership

Studiu de observare în una dintre cele mai faimoase Universități din Austria – Spitalul Universitar pentru Copii și Adolescenți din Graz. În cadrul acestui program a participat la întâlniri cu specialiști din diverse domenii; a participat la conferințe clinice. În cadrul vizitei de studiu a stabilit un contact important cu profesorul Christa Einspieler, care este unul dintre autorii " Prechtl's Method on the Qualitative Assessment of General Movements in Preterm, Term and Young Infants” și a obținut permisul pentru aplicarea acestei metode de evaluare.

Dna Cojocaru a vizitat Serviciile multidisciplinare de intervenție timpurie de sprijin pentru copii cu dizabilități și sprijin familial (Sozial- und Heilpädagogischen Förderungsinstitut Steiermark - SHFI) din Graz, a stabilit numeroase contacte utile pentru o ulterioară colaborare.

10

12-15 Octombrie

 

Marina Calac

Moscow, Russia

Forumul Internațional ”Fiecare copil merită o familie”, Moscova, Rusia. Obiectivul principal al forumului a fost de a crea o platformă de comunicare și schimb de experiență în tratamentul tulburărilor din spectrul autist (TSA), nu doar în rândul specialiștilor din Rusia, dar și cu reprezentanți ai organizațiilor parentale, oficiali și experți guvernamentali - experți în practicile internaționale în domeniul TSA.

11

10-17 Decembrie

Ecaterina Gincota

Oslo

Visit related with matriculation in P.H.D. studies 2015 2017

Stabilirea de conexiuni cu specialiștii din domeniul pentru inițierea unui studiu în Paralizia Cerebrală

12

Decembrie

Marina Calac

On line

On line Courses in Autistic spectrum disorders, USA

This  course includes 5  modules    (one week) of sets of video and lectures in ASD. Every modules  ends  by a quiz.  Passing the quizzes is mandatory  condition for certification

 

Activitățile listate au fost realizate cu suport AHEAD- Moldova (proiect 5, tabelul 1).

La  International Congress in Developmental Pediatrics, The 1st IDP Congress is organized by the Developmental Pediatrics Association în Turcia, Istanbul a fost publicat un abstract și prezentat un poster (Ala Cojocaru, Marina Calac) - “Promoting Early Childhood Development by enhancing the Accreditation, certification Accreditation, certification Framework in Healthcare: Implementation of the Mandatory Autism Screening in the Republic of Moldova”.

Adițional:

 

 • Psihologul Silvia Breabin a obținut diploma de Master în psihologie clinică.
 • Neuropediatrul Mariana Jalba – a obținut  certificat „Specialist în psihologie”.
 • Calin Apostol a participat la Cursul „Non-discrimination and equal rights for people with disability/ special needs”, organizat de EU, Institute for Politic Policy from Moldova and Institute for Politic Policy from Romania.

·       Apostol Călin – a participat în trainingul „ Advocacy for rights of children with disability”, organizat de Soir Moldova. 

·       Apostol Călin a participat la conferința națională de lansare a proiectului Centrului CCF cu suport UNICEF-Moldova „Prevenirea de abandon, dezinstituționalizarea copiilor sub 3 ani).   

·       Patru specialiști de la CIP ”Voinicel” au obținut certificat internațional de trainer în ICDP (International Child Developments Programme) care are ca scop sporirea calității interacțiunii îngrijitor-copil.

·       Ala Cojocaru a participat la o întâlnire cu câțiva specialiști ai CMF Râbnița care și-au exprimat dorința să deschidă un centru de intervenție timpurie în zonă.

·       Colaboratorii CIP ”Voinicel” au participat la celebrarea Aniversării a 15-a a AO FCPS, Criuleni.

·       Marina Calac, pediatru CIP ”Voinicel” a participat la Ședința de consultare a Raportului alternativ privind Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. Scopul ședinței a fost consultarea opiniei societății civile asupra situației actuale a persoanelor cu dizabilități și în ce mod drepturile acestora sunt respectate de către Moldova conform prevederilor Convenției.

·       În aprilie un reprezentant al centrului a participat la seminarul ”Terapia prin muzică” organizat în cadrul Centrului de reabilitare Tony Hawks.

·       Psihopedagogul Patricia Dabija a participat la seminarul ”Pedagogia modernă pentru lucrul cu persoanele din spectrul autist” și la Conferința ”Give me 5”, organizate de Fundația Ancora Salvării din Iași, mai 2015.

Membrii echipei sa-u implicat în activitățile Alianţei Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi din RM, membru al căreia este și Centrul „Voinicel”. Pe data de 24-25 august 2015 Dl Ivan Puiu a participat la lucrările Atelierului de Elaborare a Strategiei de Dezvoltare a AOPD (Alianta Organizatiilor pentru Persoane cu Dizabilitati) pentru anii 2016-2020. Participanții la atelier, membrii AOPD, au identificat soluții pentru depășirea obstacolelor și eficientizare a activității Alianței. Importanță majora a fost oferită domeniilor de comunicare, management organizațional, dezvoltarea capacităților de rețea, și utilizarea eficientă a resurselor financiare. În scopul fortificării colaborării cu alte Centre de reabilitare din republică, ONG-uri din domeniu, pe data de 16 decembrie 2015 colaboratorii centrului au participat la Adunarea Generală a Asociației Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD). Au fost discutate şi aprobate documentele strategice AOPD: strategia de dezvoltare a AOPD 2016-2020; strategia de Comunicare externă AOPD; politica de comunicare  internă AOPD.

Anual, Centrul „Voinicel” este vizitat de către specialiști de peste hotare, care iși împărtășesc experiența cu colegii moldoveni. Astfel:

·     În 2-7 octombrie, 2015 Centrul „Voinicel” a fost vizitat de 2 experți de la Institutul Knospe ABA Julia Stuff și Steffi Schuldt. În cadrul vizitei specialiștii și-au împărtăși propria experiență și cunoștințe în aplicarea ABA-VB (ABA-verbal behavior treatment) în abilitarea copiilor cu tulburare din spectrul autist. Specialiștii au lucrat împreună cu experții locali din domeniul, au oferit consultații părinților copiilor cu TSA.

·     Optometristul Hans Bjorn (Norvegia) și Tatiana Ghidirimschi (Moldova) pe data de 2 februarie 2015 au oferit consultații de înaltă calitate profesională pentru 7 familii beneficiare ai Centrului.

·     În perioada  1-3 iunie Centrul a fost vizitat de către neurologul din Norvegia Lauritz Stoltenberg care, împreună cu colaboratorii centrului, a consultat 9 copii care reprezintă cazuri neclare.

 

Centrul Voinicel a colaborat în diferite domenii cu partenerii :

AHEAD - Norvegia

Centrul de boli genetice rare „Frambu”, Norvegia

Hjelp Moldova, Organizaţie comunitară, Norvedia

Direcţia municipală Protecţia Drepturilor Copilului, Chişinău

Ministerul Protecţiei Sociale şi a Familiei RM

Ministerul Sănătăţii RM

Ministerul Educaţiei

Ministerul de Finanţe

Centrul Naţional de Management în sănătate din Republica Moldova

UNICEF-Moldova

SOIR-Moldova

East European Fundation

Centrul PAS

Primăria mun. Chişinău

Direcţia Sănătăţii, mun. Chişinău.

Direcţia Generală Educaţie Ştiinţă Tineret şi Sport (DGEŞTS)

Centrul Republican de Reabilitare pentru Copil

Centrul de zi „Speranţa”, Chişinău

Keystone Moldova

IMSP IMC; Centrul „Follow up”

Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală MS AŞM RM

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”

Asociaţia pentru Caritate şi Asistenţă Socială Acasă

Colegiul Naţional de Medicină, Chişinău

Echipa mobilă or. Ialoveni

Centrul de zi din com. Tătăreşti

Centrul de zi „Luminiţa”, Sângerei

Centrul de zi „Fidanjic”, Comrat

Centrul „Pasărea albastră”, Hînceşti

Costuri de întreținere

Grație suportului AHEAD- Moldova a fost obținută o securitate în privința achitării costurilor de întreținere a Centrului pentru 3 ani (încălzire, apă și canalizare, electricitate, securitate, gaz, telefon, internet, apă și salubritate, întreținerea transportului etc.).

Impactul activităţilor realizate

Eforturile CIP „Voinicel” de dezvoltare a sistemului de ITC la nivel naţional prin crearea cadrului normativ şi legal au pregătit terenul pentru crearea serviciului de IT la nivel naţional: a fost elaborat şi prezent la Guvern proiectului de Regulament al Serviciului ITC si Standardele minime de calitate pentru Serviciul ITC.

Totodată, 242 de familii au beneficiat de suport multidisciplinar prin acordarea SIT, eficiente şi adaptate individual la necesităţile copilului. Suportul acordat familiei a contribuit la aprofundarea cunoştinţelor necesare pentru o înţelegere mai bună a problemelor copilului  şi dezvoltarea optimală a potenţialului lui.

A crescut calitatea vieţii copiilor cu dizabilităţi, s-a îmbunătăţit nivelul de dezvoltare a lor ca rezultat al unei abordări profesionale, multidisciplinare în cadrul serviciilor oferite.

S-a îmbunătăţit procesul de incluziune a copiilor cu dizabilităţi în instituţiile preşcolare şi şcolare.

Au fost stabilite relaţii transfrontaliere cu parteneri din România, a continuat proiectul comun de schimb de experienţă şi transfer de cunoştinţe în domeniul ITC. Drept rezultat al acestor activităţi partenerii români au dezvoltat un Centru de IT în baza modelului „Voinicel”.

Centrul „Voinicel” a fost fortificat ca organizație prin aprobarea Statutului în variantă nouă, realegerea unui Consiliu de administrare extern, îmbunătățirea esențială a infrastructurii edificiului. Membrii echipei au beneficiat de numeroase instruiri pentru a-și ridica nivelul profesional.

A fost obținută licențierea Centrului drept Instituție medico-sanitară privată, ceea ce a făcut posibilă Acreditarea Instituției.

Astfel, Centrul  „Voinicel” a devenit unul de performanță, în care activeză o echipă de profesioniști consolidată, care posedă cele mai moderne metode de diagnistic, evaluare, reabilitare.

 

Director executiv

CIP „Voinicel”                                                                                                                                                 Dr Ivan PUIU

Director Program                                                                                                                                       Dr Ala COJOCARU

E-mail:                                  voinicel@usmf.md, ivan_puiu@excite.com
Rapoarte anuale

Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te