Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Informații utile
Informații utile
Etapele procesului kinetoterapiei

Activitatea specialistului în kinetoterapie începe cu evaluarea complexă a funcției motorii fine și grosiere a copilului, cu colectarea anamnezei precum și completarea formularelor necesare.

Evaluare.

Fişa de înregistrare a problemelor copilului este constituită din următoarele componente:

1.                Baza de date

2.                Lista problemelor

3.                Planul primar

4.                Notiţele evolutive al schimbărilor ce au loc cu pacientul.

Baza de date

Baza de date conţine toată informaţia  referitoare la starea actuală a pacientului. Informaţia este colectată din diverse surse: de la membrii familiei copilului şi pe parcursul evaluării lui şi este înregistrată în fişa personala a pacientului.

§ Informaţie culeasă şi analizată calitativ permite kinetoterapeutulu să formuleze o ipoteză de lucru corelată cu starea pacientului şi problemele lui funcţionale

§ La această etapă  kinetoterapeutul conturează elementele de bază ale planului de evaluare obiectivă şi determină metodele evaluării.

§ În baza informaţiei achiziţionate se elaborează o listă a problemelor.

§ În procesul colectării datelor kinetoterapeutul este, în primul rând, interesat în aprecierea funcţiei motorii a copilului şi dereglărilor acesteia.

 

In literatura de specialitate sunt descrise o multitudine de metode, destinate examinării funcţiei motorii, printre care:

§ Aprecierea Funcţiei motorii la copiii Mici (MAI- The Movement Assesment of Infants);

§ Scara Motorie Infantila Alberta (AIMS- The Alberta Infant Motor Scale);

§ Testul Performantei Motorii Infantile (TIMP-The Test of Infant Performanse);

§ Evaluarea Funcţiei Motorii Grosiere(GMFM- The Gross Motor Function Measure);

§ Testul Bruinicks-Oseretsky (BOT- The Bruininks-Oseretsky Test) de apreciere a eficientei Motorii.

Una dintre metodele de evaluare frecvent utilizate este Evaluarea Funcţiei Motorii Grosiere la copii (GMFM- Gross Motor Function Measure). Acest instrument a fost creat ca o metoda de evaluare a copiilor cu Paralizie Cerebrală Infantila şi Sindromul Down.

Există:

§ GMFM-88, folosită atât pentru copiii cu PCI cît şi pentru cei cu Sindrom Down;

§ GMFM-66, folosită doar pentru copiii cu PCI.

 

Tipul testului.

Evaluarea observaţională bazată pe criterii.

Conţinutul testului.

Testul include 88 itemi, care evaluează funcţia motorie. Dimensiunile testului:

 1. Decubit orizontal si rostogolire

 2. Şezutul

 3. Târârea si poziţia în genunchi

 4. Poziţia bipedă

 5. Mersul, Alergarea şi Săritul.

Administrarea/Punctarea.

Itemii sunt grupaţi conform unei scale, ce reflectă consecutivitatea dezvoltării motorii a copilului. Fiecare dintre itemii testului sunt punctaţi conform scării Likert, compuse din 4 nivele. Valorile de 0/1/2/3 corespund fiecărei din următoarele categorii:

§  0 - nu iniţiază acţiunea;

§  1 - iniţiază;

§  2 - efectuează acţiunea parţial;

§  3 - efectuează acţiunea complet;

§  NT - noţiunea netestat.

Interpretare.

Pentru fiecare dimensiune se calculează un scor procentual. Fiecare din cele 5 dimensiuni contribuie, în mod egal, la calcularea scorului total, care este obţinut prin adăugarea scorurilor procentuale ale tuturor dimensiunilor împărţite ulterior la 5.

In baza acestei evaluări clinice funcţiei motorii grosiere la copii, a fost creat Sistemul de Clasificare a Funcţiei Motorii Grosiere în Paralizia Cerebrală Infantilă  (Gross Motor Function Classification System)-(vezi anexa).

Abordări frecvent folosite în managementul copiilor cu PCI

§ Terapia Bobath (NDP-Neurodevelopmental Therapy)

§ Educaţia Conductivă(Peto)

§ Integrarea Senzorială

§ Oportunităţi de Mişcare Prin Educare (MOVE-Movement Opportunities Via Education)

§ Vojta

§ Reabilitarea Neuromotorie Avansata (ANR-Advance Neuromotor Rehabilitation)

§ Oxigenarea Hiperbarica (HBO-Hyperbatic oxigen)

§ Terapii Recreaţionale ( Ipoterapie, Hidroterapie)

§ Terapii Alternative (Acupunctura, Terapia osteocraniosacrală)

Lista problemelor

Lista de probleme include acele aspecte asupra cărora va fi axată activitatea kinetoterapeutului.

În elaborarea, kinetoterapeutul ierarhizează problemele în raport cu criteriul semnificaţiei lor pentru copil şi pentru eficacitatea intervenţiilor.

Lista de probleme trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:

§ Să fie întocmită în corespundere cu baza de date;

§ Să nu fie prea voluminoasă;

§ Să includă problemele în ordinea priorităţii lor.

Lista de probleme se completează şi se modifică pe parcursul efectuării terapiei, în cazul în care unele probleme sunt depăşite sau în cazul conturării altor probleme.

Planul primar

Următoarea etapă în elaborarea programului de re/abilitare motorie este întocmirea planului de intervenţie. În plan se include descrierea metodelor de tratament, care vor fi folosite de către kinetoterapeut în scopul soluţionării fiecărei probleme, incluse în listă.

Planul conţine: scopurile intervenţiei, tipul şi frecvenţa ocupaţiilor, tipurile şi metodele de intervenţie, deprinderile necesare ale pacientului şi/sau membrilor familiei acestuia.

Fiecare scop trebuie să fie:

§  specific: orientat asupra unei probleme specifice a pacientului;

§ cuantificabil: pentru fiecare scop terapeutul trebuie să stabilească o metodă specifică de evaluare, care va permite să determine eficienţa intervenţiei;

§ realizabil: scopul poate fi atins într-un anumit interval de timp, pe parcursul căruia se planifică desfăşurarea intervenţiei kinetoterapeutice;

Toate scopurile sunt discutate şi formulate în comun cu părinţii copilului.

Formulând scopurile, kinetoterapeutul trebuie clar să înţeleagă:

§ Cine? - către cine este referit fiecare scop al intervenţiei;

§ Ce? - care sunt rezultatele scontate;

§ Cum? - cum se planifică atingerea scopului şi ce va caracteriza acest proces;

§ Când? - termenul de realizare a scopului propus.

Înregistrările curente

Toate schimbările, ce se produc pe parcursul terapiei fizice, se înregistrează. Fiecare înscriere trebuie să fie corelată cu o problemă concretă din lista de probleme. Rezultatele obţinute vor fi comparate cu rezultatele evaluărilor anterioare. Toate schimbările înregistrate  vor fi analizate, în baza lor va fi întocmit un plan nou de intervenţie.

Înregistrările, schimbările de regulă se scriu sub forma SOAP. (Subjective, Objective, Analysis, Plan abr. din engleză)

S - Subiectiv  - ce spune pacientul, rudele acestuia sau membrii echipei multidisciplinare despre problema în cauză.

O – Obiectiv - ce schimbări s-au produs, ce poate fi măsurat obiectiv, ce a depistat kinetoterapeutul şi alţi membri ai echipei interdesciplinare pe parcursul examenului obiectiv.

A – Analiză - consideraţiile clinice ale terapeutului, referitoare la cauza apariţiei fiecărei probleme sau opiniile vizavi de apariţia schimbărilor în starea pacientului.

P – Plan - planul ulterior de abilitare, care include în sine oricare schimbare a planului iniţial de tratament, în corelaţie cu schimbările survenite.

 
Informații utile

In ultima vreme, ați auzit din ce in ce mai des vorbindu-se despre autism. Poate ca nu cunoașteți, cu lux de amănunte, ce se ascunde in spatele acestui cuvant dar, cu siguranța, deja știți ca este vorba despre o afectiune.
Citeşte mai mult...
Citeşte mai mult...
Termenul “Disabiităţi profunde multiple (DPM)» se referă la copiii cu o tulburări intelectuale profunde şi o dereglări motorii severe sau profunde, o deseori asociate cu probleme senzoriale
Citeşte mai mult...
Clasificarea MACS este pe larg folosită de către specialiștii în kinetoterapie precum și de către terapeuții ocupaționali din toată lumea. MACS ne permite să determinăm nivelul de implicare a ambelor măini în activitățifapt ce ne permite să stabilim sarcinile individuale de reabilitare.
Citeşte mai mult...
Cauzele de bază ce condiţionează apariţia insuficienţelor motorii la copii cu Sindromul Down (SD) sunt reprezentate de hipotonia musculară, dezvoltarea abnormală a reflexelor, afectarea echilibrului precum şi, adaosul supraponderal.
Citeşte mai mult...
Dezvoltarea patologică a funcţiei motorii poate fi cauzată de probleme ale dezvoltării intrauterine, traume la naştere, dereglări cromosomiale, maladii grave, accidente. Copiii cu diferite patologii pot avea dereglări motorii asemănătoare.
Citeşte mai mult...
Stadiile de adaptare a familiei copilului cu dizabilități. Şocul iniţial - părinţii trăiesc o stare de confuzie, mâhnire şi îngrijorare. Când informaţia despre diagnostic este oferită furia şi dezorganizarea familiei sporeşte.
Citeşte mai mult...
Kinetoterapeutul este un membru important al echipei interdisciplinare. Dezvoltarea motorie a copilului este obiectivul ţinta al specialistului în terapie fizică.
Citeşte mai mult...
Nici una dintre metodele menţionate mai jos nu pot soluţiona de sine stătător toate problemele copilului cu disabilităţi motorii, dar, utilizate în complex, prezintă importanţa în abilitarea copilului cu nevoi speciale.
Citeşte mai mult...
Ritmul de creştere a copiilor cu sindrom Down (SD) este mai lent comparativ cu copiii majoritari. Viteza de creştere a acestor copii variază în funcţie de vârstă.
Citeşte mai mult...
Sistemul de clasificare a funcţiei motorii grosiere (Gross Motor Function Classification System) este bazat pe aprecierea mişcărilor active de sine stătătoare, în special a abilităţii de a şedea (controlul trunchiului) şi a merge.
Citeşte mai mult...
Scleroza tuberoasă reprezintă o afecţiune multisistemică genetică caracterizată prin hamartoame răspândite în diverse organe inclusiv creier, cord, piele, rinichi, plămâni şi ficat.
Citeşte mai mult...
Clasificarea internaţională a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii, versiunea pentru copil şi adolescent (CIF-CA) poate fi folosită nu numai pentru a descrie şi a compara sănătatea populaţiilor în plan mondial, a dezvolta un limbaj semantic comun între toate sectoarele preocupate de sănătatea omului dar poate avea şi o serie de aplicaţii practice.
Citeşte mai mult...
Una din problemele ortopedice frecvent întâlnite la copiii cu sindrom Down (SD) este instabilitatea atlantooccipitală IAA.
Citeşte mai mult...

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te