Română      Русскии      English

 

 

 

 

 

 

Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă

 
Prima pagină  »  Publicații
Publicații
LISTA PUBLICAȚIILOR RELEVANTE CIP „VOINICEL” 2004-2018

 1. Copilul cu dizabilități. Aspecte de dezvoltare și comportament /Red. Puiu I. 288 pag.  Chișinău, 2004.
 2. Copilul cu dizabilităţi şi risc sporit, intervenţii timpurii. Vol.1 /Red. Puiu I. 300 pag. Chişinău, 2005.
 3. Copilul cu dizabilităţi şi risc sporit, intervenţii timpurii. Vol.2/Red. Puiu I. 300 pag. Chişinău, 2006.
 4. Copiliul cu dizabilități. Întrebări frecvente, răspunsuri bazate pe dovezi/Red. I. Puiu, 192 pag., Chișinău, 2006.
 5. Servicii de intervenție timpurie pentru copilul cu dizabilități/Red. I. Puiu.192 pagini. Chișinău, 2006.
 6. PUIU, I. Echipa transdisciplinară – component vital al serviciilor integrate de intervenţie timpurie pentru copilul cu disabilităţi şi familia sa. ISSN 1729-8687. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău. 2007, nr.3, pag. 4-7.
 7. PUIU, I. Tipul de interacţiune mamă-copil şi eficienţa intervenţiei timpurii asupra copilului cu tulburări de dezvoltare. ISSN 1729-8687. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2007, nr.6 (21), pag. 86-89.
 8. PUIU, I.; EȚCO, C. Pregătirea specialiştilor în intervenţia timpurie în copilărie. ISSN 1729-8687. În: Sănătate publică, economie şi Management în medicină. Chişinău, 2007, nr.4 (19), pag. 4-12.
 9. PUIU, I. Teză de doctor în medicină : Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu dizabilităţi în Republica Moldova. Teza de doctor în medicină. 14.00.33 - Medicină socială şi management.2008.
 10. PUIU, I.; COJOCARU, A.; CALAC, M.  Actualități în evaluarea și conduita copilului cu tulburări de dezvoltare. Red. șt. I.PUIU. Ch.: S.n., 2009 (Tipogr. Prag-3). 256 p. ISBN 978-9975-77-102-3.
 11. EȚCO, C.; PUIU, I.; BIVOL, Gr.; CIOCAN, L. Noi abordări în determinarea dizabilității cu utilizarea instrumentarului Clasificării Internaționale a Funcționalității, Dizabilității și Sănătății. Curierul medical. 2012, nr.3 (327), 166-173. ISSN 1875-0666.
 12. PUIU, I.; COJOCARU, A. Intervenția timpurie în copilărie. Suport de curs. Red. șt. I.PUIU. Ch.: S.n., 2012 (Tipogr. Prag-3). 256 p. ISBN 978-9975-77-194-8.
 13. PUIU, I.; CALAC, M. Diagnosticul timpuriu al tulburărilor din spectrul autist: noi posibilități de abilitare în cadrul intervenției timpurii în copilărie. Sănătate publică, economie și management în medicină, nr.3(48). 2013. 69-72. ISNN 1729-8687.
 14. PUIU, I.; BIVOL, Gr. Cемейная медицина и служба раннего вмешательство для детей с ограниченными возможностями. Congresul țărilor CSI Pediatrie. Chișinău, 23 mai, 2013.
 15. EȚCO, C.; PUIU, I.; CUCURUZAC, E. Educația incluzivă – factori determinanți, experiențe internaționale. Sănătate publică, economie și management în medicină, nr.4. 2014. 69-73.ISNN 1729-8687.
 16. PUIU, I. Tulburarea de spectru autist. Ch.:  Tipografia Prag-3, 2014. 64 p. ISBN 978-9975-77- 215-0. 1729-8687
 17. PUIU, I. Ghidul beneficiarului de servicii de intervenție timpurie în copilărie. Ch.: S.n., 2014 Tipografia Prag-3, 2014. 80 p. ISBN 978-9975-77- 221-1.
 18. COJOCARU Ala, CALAC Marina, BREABIN Silvia et al. Ghidului pentru medicii de familie „Tulburare din spectru autist. Detectare timpurie” şi a pliantul pentru părinţi „Autismul. Ce ascunde?” , 2014.
 19. COJOCARU Ala, CALAC Marina. Promoting Early Childhood Development by enhancing the Accreditation, certification Accreditation, certification Framework in Healthcare: Implementation of the Mandatory Autism Screening in the Republic of Moldova . Abstract. The International Congress in Developmental Pediatrics, The 1st IDP Congress is organized by the Developmental Pediatrics Association. Turcia, Istanbul. 2015
 20. PUIU Ivan. Intervenția Timpurie în Copilărie. Actualități. Ghid. 2017. ISBN 978-9975-4304-1-8.616-053.2007-039.71/.76. 192 P. (Tiraj 2000 exemplare)
 21. PUIU Ivan. Intervenția timpurie în Copilărie: actualități, întrebări frecvente și răspunsuri bazate pe dovezi. Ghid. 2017. ISBN 978-9975-53-899-2.613.95+614.253:616-053.2. 272 P. (Tiraj 3000 exemplare).
 22. COJOCARU Ala, PUIU Ivan. Impactul serviciilor de intervenţie timpurie asupra calităţii vieţii familiei copilului cu dizabilități. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Stiințe Medicale (nr. 2/ 2017), pag. 37-43. CZU: 61:378.661(478-25)(082).
 23. GÎNCOTA Ecaterina. Presentation at the Annual Conference EACD, Amsterdam 2017/preliminary results of Hospital Based Cohort children with CP - Poster Presentation Cerebral Palsy in Moldova: subtypes, severity and associated impairments, 29th EACD Conference 2017, May 17-20, 2017, Amsterdam, The Netherlands.
 24. JALBĂ Mariana. Abstractul și posterul „Evaluation  of parent-child  interactions between  children with Down Syndrome and their mothers in Early Intervention Programs”, prezentate la 2nd International Developmental Pediatrics Association Congress, 7th to 10th December 2017, Nehru Centre, Mumbai, India.
 25. DABIJA Patricia. The importance of home environment and parental coaching for the development of young children at risk of disability. The CIEA 2018 volume was published in June, 2018 by Editografica, Bologna (Italy), with ISBN 978-88-87729-48-1, and proposed for indexing in Web of Science - Conference Proceedings Citation Index - Clarivate Analytics, former Thomson Reuters. http://iec.psih.uaic.ro/ciea2018/?language=ro&chapter=0.
 26. BUFTEAC Ecaterina , JAHNSEN Reidun. Is breech presentation in preterm and term births a risk factor for cerebral palsy? The first study on risk factors for cerebral palsy in Moldova .BMC Pediatrics and BMC Pregnancy and ChildBirth. 2018.
 27. BUFTEAC Ecaterina , JAHNSEN Reidun, ANDERSEN Guro. Cerebral Palsy in Moldova – severity, subtypes and potential risk factors. BMC Pediatrics and BMC Pregnancy and ChildBirth. 2018.
 28. BUFTEAC Ecaterina , JAHNSEN Reidun, ANDERSEN Guro.  Abstract submitted for EACD 2019. „Early Intervention and Follow-up program among children with Cerebral Palsy in Moldova.”
 29. TOMA Sergiu, CALAC Marina. Early identification of autism spectrum disorders: clinical utility of ADOS-2 for early intervention services. Conferința Științifice Internaționale de Psihologie Aplicată: „Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică”, 29-30 noiembrie, 2018, Chișinău.
 30. TOMA Sergiu, Phd candidate, CAPTARI Victoria, magistru în psihologie, Natalia TOMA, Dr. Psihologie. Structural-strategic approaches to couple and family therapy struggling with abuse and domestic violence. Conferința Științifice Internaționale de Psihologie Aplicată: „Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică”, 29-30 noiembrie, 2018, Chișinău.Publicații

Nici o înregistrare

14.03.2019
PRIMUL CURRICULUM în Intervenția Timpurie în Copilărie în MOLDOVA
07.03.2019
Doar împreună mișcăm lucrurile din loc
21.02.2019
Direcționează 2% din impozitul tău pe venit către Centrul de Intervenție Precoce „VOINICEL”

Utilizator (Email)
ParolăAi uitat parola?
Înregistrează-te